0730 50 40 10

Autorizația de Funcționare și Acordul de Funcționare Sector 3

Cine are nevoie de Autorizația de Funcționare? 

Cine are nevoie de Acordul de Funcționare? 

Care este procedura de autorizare? 

Cum să faci dosarul? Acte necesare.  

De ce să apelezi la un consultant?

Alte formalități: vizare autorizații 


 

Desfășurarea activităților comerciale în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.313 din 2017 modificată și completată prin HCLS3 nr.209 din 2018

În baza actelor normative sus-menționate Primăria Sectorului 3 poate emite: Autorizație de Funcționare, Acord de Funcționare, sau un Aviz de Funcționare, după caz.

Spre deosebire de hotărârile adoptate de alte consilii locale, Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.313 din 2017 nu identifică tipurile de activități prin coduri CAEN, ci le definește prin descrieri generale, pe categorii. 

 

Autorizația de Funcționare în Sectorul 3 

Este necesară pentru desfășurarea activităților de alimentație publică pe raza Sectorului 3

HCL S3 nr.313/ 2017 definește activitatea de alimentație publică astfel: 

Activitatea de pregătire, preparare, prezentare și servire a produselor și băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate, sau la domiciliul/ locul de muncă al consumatorilor

Pentru a putea obține Autorizația de Funcționare, agenții economici, care desfășoară activități de Restaurante, ori Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, sau alte activități de alimentație publică, trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții prevăzute de art. 22 din actul normativ sus-amintit, dintre care menționăm:

[...] b) să respecte prevederile legale în materie de urbanism cu privire la construcții, modificările construcțiilor, sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru; 

c) să îndeplinească toate condițiile prevăzute de legislația specifică în domeniul apărării împotriva incendiilor, sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii, în funcție de specificul activității desfășurate și de spațiul în care își desfășoară activitatea comercială; [...]

În practică, în vederea obținerii Autorizației de Funcționare, agentul economic va depune la sediul Primăriei Sectorului 3 o cerere însoțită de o listă de documente

Formularul cererii poate fi completat online pe site-ul Primăriei Sectorului 3 folosind link-ul:  https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/acte_necesare 

Însă pentru a accesa formularul trebuie să vă creați cont

 

Acordul de Funcționare în Sectorul 3 

Este necesar pentru desfășurarea activităților de comercializare a bunurilor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 3.

Dintre definițiile formulate în HCL S3 nr.313/ 2017 considerăm că sunt relevante și trebuie menționate următoarele:  

Art.2, lit. f) Activități de comercializare - desfășurarea de una, sau mai multe exerciții comerciale cu ridicata, cu amănuntul, de alimentație publică, precum și a serviciilor desfășurate de un agent economic astfel cum sunt cuprinse în anexa O.G. 99/ 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată [...] 

Art.2, lit. g) Serviciu de piață - orice acțiune, sau prestație, care face obiectul vânzării-cumpărării pe piață șii care nu are drept consecință transferul proprietății unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor

Acordul de Funcționare este necesar pentru funcționarea legală a agenților economici, care desfășoară activități de comerț și prestări servicii, cu excepția celor de alimentație publică, pe raza Sectorului 3 din București, cum ar fi activități de: Coafor și întreținere corporală, ori Magazin alimentar/ nealimentar, service auto, spălătorie, sau cofetărie/ patiserie

HCL S3 nr.313/ 2017 prevede o serie de condiții, ce trebuie îndeplinite de agentul economic pentru a putea obține  Acordul de Funcționare, specificând, totodată, și o serie de situații punctuale, în care documentul nu va emis, cum ar fi: 

Art. 12, alin (1) Nu se va elibera Autorizație/ Acord/ Aviz de Funcționare în următoarele cazuri: 
a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități; 
b)  aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta, sau în apropierea unor clădiri cu valoare arhitecturală deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 
c) exercițiul comercial se face în spații cu altă destinație decât cea comercială; 
d) se încalcă dispozițiile prezentei hotărâri[...]

În practică, în vederea obținerii Acordului de Funcționare, agentul economic va depune la sediul Primăriei Sectorului 3 o cerere însoțită de o listă de documente

Formularul cererii poate fi completat online pe site-ul Primăriei Sectorului 3 folosind link-ul:  https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/acte_necesare 

Însă, la fel ca în cazul Autorizației de Funcționare, pentru a accesa formularul trebuie să vă creați cont

 

Procedura de autorizare 

Nu este foarte complicată, dar comunicarea cu referenții, care analizează dosarele, este ușor greoaie. 

Procedura implică completarea cererii, la care trebuie adăugate documentele menționate în lista de documente, împreună cu dovada plății taxei. 

În funcție de tipul activității pentru care solicitați Autorizația de Funcționare, ori Acordul de Funcționare, lista de documente, ce trebuie atașate cererii, va prezenta diferențe. 

Informații detaliate privind lista documentelor necesare în fiecare tip de dosar puteți găsi în Tab-ul Documente al acestei pagini. 

Indiferent de momentul depunerii dosarului, Autorizația de Funcționare va fi valabilă până la data de 31 decembrie a fiecărui an, urmând ca agentul economic să poată solicita prelungirea valabilității în cursul lunii decembrie pentru anul următor. 

Referitor la Acordul de Funcționare, termenul de valabilitate poate ajunge până la doi ani din momentul emiterii, cu condiția ca termenul de valabilitate al documentelor depuse în dosar să poată permite acest lucru. 

De exemplu, termenul de valabilitate al contractului de închiriere în baza căruia a fost stabilit punctul de lucru să nu fie mai scurt de doi ani.

 

Acte necesare în dosar

De exemplu,
în cazul unui restaurant, lista documentelor atașate cererii trebuie să includă, pe lângă actele uzuale (actele firmei, cele privind deținerea spațiului, altele) unele documente, ce trebuie obținute în prealabil de la alte instituții, cum ar fi:  

 1. Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  

 2. Negația, sau Certificatul de Conformitate cu normele de Igienă și Sănătate Publică emis de Direcția de Sănătate Publică

 3. Negația ISU, sau Autorizația de Securitate la Incendiu emisă de ISU 

 4. Negația APM, sau Autorizația de Mediu emisă de APM

Însă, într-un alt exemplu,
În cazul unui coafor/ salon de întreținere corporală, nu mai sunt necesare demersuri prealabile la DSVSA, sau APM, însă obținerea Certificatului de Conformitate cu normele de Igienă și Sănătate Publică de la DSP este obligatorie pentru acest tip de activitate. 

Poți alege să depui dosarul în mod fizic la sediul Primăriei Sectorului 3, în Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, Sector 3, sau poți depune online, caz în care trebuie să atașezi copii scanate ale documentelor din lista anexă a fiecărui dosar. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

De ce să apelezi la un consultant?

Dacă ești la început și bugetul e mai mic, probabil că vei alege să faci chiar tu aceste demersuri. În acest caz trebuie să te înarmezi cu răbdare, fiindcă vei economisi bani, dar trebuie să fii pregătit să aloci timp. 

O bună parte dintre cei, care apelează la serviciile noastre, o fac pentru că timpul lor este mai prețios decât suma de bani pe care o plătesc pentru aceste servicii!

În plus, deși nu este un demers complicat, el se poate complica în anumite situații, iar în astfel de cazuri experiența și cunoștințele juridice pot ajuta în susținerea cererii de autorizare. 

La fel ca orice companie de consultanță, unul dintre principalele criterii, pe baza căruia ne estimăm tarifele, este timpul de lucru alocat pentru rezolvarea unui anumit proiect. 

De asemenea, fiindcă facem asta de mai mulți ani, pe lângă oferta uzuală (optimă), am reușit să conturăm încă două tipuri de oferte, care sunt orientate: 

 • fie pe o disponibilitate crescută față de client, 

 • fie pe criteriul preț, în cazul pachetului Basic. 

 

Alte formalități. Vizare Autorizație/ Acord 

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.313 din 2017 modificată și completată prin HCLS3 nr.209 din 2018. prevede, printre altele, posibilitatea prelungirii valabilității, atât în cazul Autorizației de Funcționare, precum și în cazul Acordului de Funcționare

Procedura poate fi inițiată online, dar Autorizația de Funcționare, sau Acordul de Funcționare trebuie depuse și fizic la sediul Primăriei Sectorului 3, pentru a se aplica viza pe documentul respectiv. 

De asemenea, HCL S3 nr.313/ 2017 mai stabilește și alte proceduri specifice, dintre care menționăm procedura de obţinere a Avizului de Funcţionare pentru  activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier, cum ar fi terasele sezoniere

Pentru a obține Avizul de Funcționare, formularul cererii poate fi completat online tot pe site-ul Primăriei Sectorului 3 folosind link-ul:  https://www.primarie3.ro/index.php/informatii_publice/acte_necesare , cu condiția de vă crea un cont


 

vezi    [Servicii]    [Documente]    [Tarife]  

Autorizația de Funcționare sau Acordul de Funcționare Sector 3

Dacă nu ai timp, sau chef de demersuri birocratice, 

 

Iată ce putem face pentru tine:

 • analizăm informațiile și documentele furnizate 

 • oferim consultanță și îndrumări în diverse stadii ale demersului  

 • întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile 

 • ne deplasăm la sediul instituției, după caz 

 • completăm cereri, formulare și ale documente 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției 

 • susținem dosarul în audiență, după caz  

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 


vezi oferte 

Timpul este o resursă irecuperabilă, iar tu ai lucra mai eficient în domeniul tău! 

Alege serviciile  JF  pentru că timpul tău este prețios! 

Întrebări frecvente:

Sunt 3 categorii de pachete de servicii: Basic, Optim și Premium

 1. Pachetul Basic este cel mai accesibil din punct de vedere al prețului. 

 2. Pachetul Optim este cel pe care îl recomandăm de obicei. 

 3. Pachetul Premium include o disponibilitate crescută față de benericiar. 

Există doar câteva diferențe principale între cele 3 pachete de servicii: 

 • timpul alocat de prestator (care este redus la minim în cazul Pachetului Basic), 

 • nivelul de disponibilitate și promptitudine în comunicarea dintre părți, 

 • prioritatea cu care este procesat dosarul beneficiarului.  

După încheierea contractului și achitarea prețului corepunzător pachetului Basic, relația de colaborarea se desfășoară astfel: 

 1. Beneficiarul verifică lista de documente necesare pentru autorizare și ne furnizează actele sale, 

 2. analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar, 

 3. îi comunicăm, pe scurt, beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate, 

 4. dacă beneficiarul ne furnizează documente suficiente, sau dacă beneficiarul insistă, întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile, 

 5. completăm cereri, formulare și alte documente, după caz,   

 6. ne deplasăm la sediul instituției și depunem dosarul, sau trimitem dosarul prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 

 IMPORTANT:  Principalul avantaj al pachetului Basic este prețul redus!

Pentru a beneficia de acest avantaj, am redus la minim timpul de lucru, astfel că ne așteptăm ca beneficiarul să ne furnizeze documentele prezentate în listă fără a fi necesare email-uri și telefoane repetate, ori modificări ale unor documente (cum ar fi contracte, care nu respectă anumite condiții de formă, etc), deoarece repetarea unor activități mărește timpul de lucru alocat. 

Aceste proiecte sunt preluate și integrate în programul de lucru al prestatorului, în funcție de agenda sa de lucru. Aceste solicitări nu pot fi procesate prioritar, sau urgent! 

Orice alte activități sunt disponibile ca servicii suplimentare, fiindcă implică timp de lucru suplimentar. 

După formalitățile inițiale, vom începe colaborarea. 

În plus față de pachetul Basic, pachetul Optim mai conține următoarele activități: 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției, 

 • dacă sunt necesare documente în completarea dosarului depus, 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului. 

 • desfășurăm activități în limita timpului alocat conform pachetului. 

 

 IMPORTANT:  Pachetul Optim acoperă nevoile de disponibilitate și comunicare ale majorității celor care ne contactează, pentru a ne solicta serviciile.  

Însă există și situații în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual în pachetul Optim, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme în actele furnizate de beneficiar, ori de deficiențe de comunicare, lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului, sau chiar de superficialitate. 

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite!

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

După încheierea contractului și achitarea prețului, vom începe colaborarea,  

În plus față de pachetul Optim, pachetul Premium mai conține următoarele activități: 

 • realizăm până la 3 completări parțiale ale dosarului depus anterior, care pot implica activități precum: 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului, ori le transmitem pe adresa de email a reprezentantului instituției, sau le transmite prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 • susținem dosarul în audiență, dacă, în urma analizei actelor furnizate de beneficiar, considerăm că este un scenariu plauzibil, 

  • NU vom intra în audiență, dacă beneficiarul nu îndeplinește o condiție legală obligatorie, sau nu cooperează suficient în susținerea eforturilor noastre!

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 

 

 IMPORTANT:  Principalele avantaje al pachetului Premium sunt disponibilitatea ridicată, pe care o arătăm beneficiarului, precum și prioritatea, cu care procesăm dosarul! 

Însă chiar și aici, există și situații (rare) în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme ale beneficiarului în îndeplinirea unor condiții legale, ori de deficiențe de comunicare, sau lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului.

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

În practică, acest scenariu se întâmplă destul de rar, dar trebuie luat în considerare! 

De ce nu se prea întâmplă asta în practică? 
Deoarece, în cazul în care ai depus un dosar incomplet, instituția îți va solicita să completezi dosarul. 

De exemplu,
Dacă ai depus un dosar pentru autorizarea unui restaurant, dar din lista de documente lipsește Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară, instituția îți va trimite o Adresă prin care îți va solicita să completezi documentul respectiv la dosar. 
Dacă nu vei putea face acest lucru în termenul legal, atunci dosarul poate fi respins, sau instituția îți poate acorda un termen suplimentar.

 

Însă, pot exista și situații în care te-ai putea simți nedreptățit, fiindcă instituția nu răspunde, ori tergiversează în mod nejustificat rezolvarea cererii, sau chiar refuză emiterea documentului fără un motiv întemeiat, deși tu știi că dosarul tău este complet! 

În astfel de situații, după o analiză obiectivă, depunerea unei plângeri prealabile ar putea fi o idee bună.

Uneori, solicitările își găsesc rezolvarea în această etapă.
Însă, de obicei, funcționarii nu reacționează obiectiv, ci într-o manieră subiectivă și orgolioasă, așa că este necesară introducerea unei acțiuni în instanță în baza legii contenciosului administrativ.  

Poți găsi mai multe detalii pe acest subiect în pagina https://www.juristfirme.ro/pot-da-in-judecata-primaria/ 

Acte necesare pentru autorizare

[1] activități de alimentație publică (restaurant și/sau bar)

[2] comerț cu produse alimentare/ nealimentare/ servicii de piață. 

[3] spălătorii, vulcanizare, service auto, comerț cu piese auto 

Vă povestim din experiența noastră practică 

 

[1] activități de alimentație publică (restaurant și/sau bar) 

A. Copii după următoarele documente: 

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului B.I/C.I asociat;

 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere/subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare.

 • În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate nu necesită obținerea autorizației de construire;

 • Certificat constatator din care sa rezulte starea la zi a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a autorizaţiei de functionare;

 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială:
  a) autorizaţie mediu sau declaratie pe proprie răspundere că sunt mai puţin de 100 (una sută) locuri (conform Ordinului Nr.1798/2007, modificat şi completat prin Ordin Nr.3839/2012);
  b) autorizaţie PSI-după caz;
  c) autorizație sanitară de funcţionare / Nota de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;
  d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;
  a) Dovada achitării taxei pentru alimentaţie publică (taxa de alimentație publică integral, anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv);

 • Dovada achitării taxei pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare.

B. Urmatoarele documente semnate electonic (un document semnat electronic se asimileaza unui document original)

 • Împuternicire (în cazul neprezentării asociatului/ administratorului societăţii ) - semnata electronic

 • Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spaţiul, în cazul spaţiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti); Acordul va conţine obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care şi-au dat acordul şi semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 - după caz; - semnata electronic de solicitant

 • Declaraţie privind clasificarea unităţii – (conf. HG 843/1999);- semnata electronic

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în 2004 cu modificarile şi completările ulterioare.- semnata electronic

 

[2] comerț cu produse alimentare/ nealimentare/ servicii de piață  

A. Copii după următoarele documente:

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare.

 • În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate nu necesită obținerea autorizației de construire;

 • Certificat constatator din care sa rezulte starea la zi a societății comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a acordului de functionare ;

 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz :
  a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );
  b) autorizaţie PSI – după caz;
  c) autorizație sanitară de functionare / Notă de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;
  d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;

 • Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

B. Următoarelor documente semnate electronic :

 • Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zone de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București). Acordul va conține obligatoriu: nume/prenume, serie/nr. actului de identitate,data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 ;

 • Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

 • Imputernicire (în cazul neprezentării asociatului/administratorului societăţii ).

 

[3] spălătorii, vulcanizare, service auto, comerț cu piese auto 

A. Copii după următoarele documente: 

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare. În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate nu necesită obținerea autorizației de construire;

 • Certificat constatator din care sa rezulte starea actuală a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a acordului de functionare;

 • Autorizație tehnică emisă de Registrul Auto Român – după caz;

 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;

 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz:
  a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );
  b) autorizaţie PSI /declarație cu nr. de auto. destinate parcării și/sau întreținerii și reparării auto - după caz;
  c) autorizație sanitară de functionare / Nota de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare – după caz;
  d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor.

 • Aviz de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Furturi de Autovehicule ( conform O.G. nr. 36/2005 ) sau declaraţie pe propria răspundere că nu se comercializează piese auto second – hand, după caz;

 • Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

B. Următoarele documente semnate electronic:

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul 2004 – actualizată;

 • Declaraţie pe propria răspundere că nu se ocupă domeniul public;

 • Imputernicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii ).

 

Vă povestim din experiența noastră practică: 

În practică, am constatat faptul că referenții Poliției Locale Sector 3, care se ocupă de analiza acestor dosare, au acordat o importanță ridicată următoarelor aspecte: 

 • spațiul în care va funcționa restaurantul/ barul cafeneaua trebuie să aibă destinație comercială/ de alimentație publică;  

 • dovada vizării Autorizației de Mediu trebuie să se regăsească în dosar, dacă beneficiarul se încadrează în categoria unităților de alimentație publică pentru care este necesară deținerea unei astfel de autorizații; 

  • în funcție de caz, termenul de valabilitate al Autorizației de Mediu (viză) poate scurta termenul de valabilitate al Autorizației de Funcționare

 • cererea de prelungire a valabilității Autorizației de Funcționare trebuie depuse în cursul lunii decembrie pentru anul următor. În cazul unei întârzieri, reprezentanții Poliției Locale Sector 3 nu vor ezita să vă sancționeze contravențional (amendă). 

Referenții Poliției Locale Sector 3, care se ocupă de analiza acestor dosare, au acordat o importanță ridicată următoarelor aspecte: 

 • spațiul în care se vor desfășura activitățile comerciale trebuie să aibă destinație comercială/ de prestări servicii; 

 • cererea de prelungire a valabilității Acordului de Funcționare trebuie depusă cu 30 zile înainte de expirare, iar termenul de valabilitate al acestuia poate ajunge până la 2 ani, sub condiția ca actele din dosar să permită acest lucru. 

  • Dacă, de exemplu, contractul de închiriere are un termen de valabilitate mai scurt de 2 ani, termenul de valabilitate al Acordului de Funcționare se va încadra în acest termen. 

Categorii de Servicii

Pachetele de servicii în ordinea lor firească sunt:
Verificare

Analizăm documentele și informațiile furnizate de beneficiar și îi comunicăm observațiile noastre. Pachetul NU include deplasări. În cazul în care ați colaborat RECENT cu noi și în demersurile prealabile (la DSV, DSP, ISU, Mediu, altele), această etapă NU este necesară.

de la 336 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar
 • * * *îi comunicăm beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
336 lei
Standard

Pregătim setul de documente în vederea depunerii la registratura primăriei, sau online. Stabilim o întâlnire la sediul nostru, în care beneficiarul va semna documentele. După depunerea dosarului, vom păstra legătura, vom relaționa telefonic și pe email

de la 672 Lei
SERVICII Incluse
 • Pri. AFconsultanță generală și îndrumări practice
 • Pri. AFconcepere și redactare documente, pregătire dosar(e), altele
 • Pri. AFîntâlnire de lucru standard la sediul prestatorului
 • Pri. AFîntocmim dosarul pe baza documentelor disponibile; completăm cereri, formulare și alte documente
 • Pri. AFdepunere dosar(e), completări cereri, formulare, altele
 • Pri. AFverificăm stadiul demersurilor și comunicăm cu referenții instituției pentru clarificarea detaliilor
TIMP de lucru. PRET
3 ore Pret Pachet
672 lei
Plus_1

În mod uzual, dacă documentațiile furnizate sunt de calitate, iar dosarul este complet, demersul evoluează pozitiv și previzibil. Însă în ultima perioadă ”regulile s-au schimbat în timpul jocului” și continuă să fie schimbate, astfel că, pentru orice eventualitate, rămânem în contact cu instituția și cu beneficiarul, iar dacă este cazul, putem desfășura activități suplimentare.

de la 448 Lei
SERVICII Incluse
 • Pri. AFdisponibilitate pentru întâlniri suplimentare, discuții și consultări
 • Pri. AFcomunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, dacă sunt necesare completări în dosar
 • Pri. AFîntocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, dacă este cazul
 • Pri. AFsusținem dosarul în relația cu funcționarii instituției
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
448 lei
Alege serviciile noastre si beneficiaza de AVANTAJELE CONTULUI DE CLIENT
STATUS IN TIMP REAL

Verifici stadiul fiecarui demers in timp real

DOCUMENTE SCANATE

Documente scanate, pe masura ce le obtinem

RAPORT DE ACTIVITATE

Vezi raportul de activitate detaliat in timp real

EXECUTIE RAPIDA

Eficienta ridicata si termene reduse de executie

Oferta rapida asistata/call-center

Preferi să ne contactezi telefonic? Ne găsești de Luni până Vineri între 09.00 - 18.00

Completeaza formularul si te vom contacta cand doresti pentru Ofertare Rapida
Ofertare Rapida
x
Portofoliu
Mai multe din Portofoliu

Designed and developed by

Top

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord