Autorizatie de Mediu restaurant

Autorizatie de Mediu restaurant

Autorizația de Mediu 

Este necesară pentru desfășurarea mai multor tipuri de activități comerciale,

Restaurantele au nevoie de o Autorizație de Mediu, doar dacă localul, în care funcționează, dispune de un număr mai mare de 100 locuri pentru clienți. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


 

Valabilitate: 5 ani/ o perioadă s-au emis autorizații cu valabilitate nedeterminată, cu viză anuală 

Taxa: 500 Lei 

Autorizatia de Mediu

Autorizatia de Mediu, pagina nr. 1

Documentele necesare pentru obținerea Autorizației de Mediu de către un restaurant: 

 • Cerere tip, 

 • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care apar codurile CAEN corespunzătoare activităților pentru pentru care se solicită certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, în copie certificată cu originalul;

 • Dovada deținerii legale a spațiului în care beneficiarul va desfășura activitățile (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere, cotract de comodat, asociere, etc., după caz), 

 • Schița spațiului/ RELEVEU

 • Plan de amplasament al spațiului/ Plan de încadrare în zonă, după caz 

 • Extras de Carte Funciară, după caz 

 • Fișă de prezentare și declarație, care să conțină detalii referitoare la: 

1. Date generale 

- denumirea unităţii, firmei, adresă, telefon, fax
- amplasamentul
- profilul de activitate
- forma de proprietate
- regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an).

2. Date specifice activităţii

- activitatea desfăşurată
- dotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.
- bilanţul de materiale
Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate în proces.
Pierderile pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri).
Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul acestor materiale, care serveşte şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se închidă, cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită.

- utilităţi
Modul de asigurare cu utilităţi (apă, canal, energie etc.): surse, cantităţi, volume.

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

 • copii ale avizelor și autorizațiilor obținute de către beneficiar de la alte instituții ale statului român 

 • copii ale contractelor prin care beneficiarul își asigură utilitățile și alte servicii necesare bunei desfășurări a activității sale, precum și contractele necesare pentru îndeplinirea unor obligații legale 

 • copii ale documentațiilor tehnice ale diverselor utilaje folosite de beneficiar în activitatea curentă 

 • copii ale documentelor care fac dovada punerii în funcțiune a utilajelor (unde este cazul) conform normelor RSVTI 

 • alte documente, după caz 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


Te-ar mai putea interesa: 

Răspuns oficial Mediu/ Negație Mediu 

Relația cu APM/ Agenția pentru Protecția Mediului