Document de Înregistrare Sanitară Veterinară

Document de Înregistrare Sanitară Veterinară

Document de Înregistrare Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru Activitățile din Unitățile de Vânzare cu Amănuntul 

Este emis după ce inspectorii DSVSA verifică atât documentaţia agentului economic, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor sanitare veteriare specifice, conform prevederilor Ordinului nr. 111 din 16.12.2008 cu modificările și completările ulterioare. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

Autorizatie DSV alimentație publică

Valabilitate: nedeterminată (rămâne valabilă cât timp se păstrează condițile care au stat la baza autorizării) 

Taxă: 376 Lei (se achită în momentul depunerii cererii la registratura DSV)

Autorizatie DSV restaurant

Documentele necesare pentru depunerea cererii de Înregistrare Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru Unitățile de Vânzare cu Amănuntul 

  • Cerere tip 

  • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

  • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită înregistrarea/ autorizarea, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul, 

  • schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, 

  • actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, 

  • împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Acordului de funcționare, în original. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță alimentație publică ]


Oferim, în mod frecvent, servicii de consultanță și asistență pentru: 

Carmangerie – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Măcelărie – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, porţionarea şi/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final.

Restaurant, indiferent de specific – local de alimentaţie publică care include spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine animală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare. Această categorie include şi restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc alimente.

Pizzerie – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, şi vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate.

Cantină – unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul final.

Laborator de cofetărie şi/sau patiserie – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu.

Cofetărie/Patiserie – unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea de produse de cofetărie/patiserie.

Magazin alimentar – unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea separată de produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producător.

Unităţi de vânzare prin internet – unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final şi vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală şi nonanimală ambalate şi/sau preambalate de producător; 

Depozit alimentar – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.

Catering – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final.

Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc. – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc., precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.

Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală şi vegetală, în vederea fabricării biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate, precum şi cu spaţii de depozitare, păstrare şi livrare corespunzătoare.

alte activități


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță alimentație publică ]