Autorizatia DSP salon de tatuaj

Autorizatia DSP salon de tatuaj

Autorizatia Sanitara de Functionare 

Este necesară pentru funcționarea legală a unui salon de tatuaj. 

Procedura implică pregătirea și depunerea unui dosar la Direcția de Sănătate Publică, dosar ce va fi repartizat unui medic, care va verifica felul în care sunt îndeplinite condiții legale privind igiena și sănătatea publică, după care va întocmi un referat de evaluare


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ] 


 

Valabilitate: nedeterminată (DSP verifică periodic dacă se păstrează condițile care au stat la baza autorizării) 

Taxă: 300 Lei (se achită în momentul depunerii cererii la registratura DSP)

Autorizatie sanitara salon tatuaj

 

Documente necesare pentru obținerea Autorizației Sanitare de Funcționare de către un salon de tatuaj

 • Cerere tip, 

 • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

 • dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere/ contract de comodat,  altele, după caz),

 • schiță cu detalii privind structura funcțională,   

 • plan de amplasament/ plan de încadrare în zonă a spațiului, 

 • memoriu tehnic justificativ, în care să fie descrise detaliat: spațiul, amenajările, echipametele, procedurile de lucru, 

 • contract de colectare și incinerare deșeuri medicale

 • actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie,

 • împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizației de funcționare, în original, 

 • chitanță de plată a tarifului de autorizare

 • alte documente, după caz. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi oferte și prețuri ]