0730 50 40 10

Sectorul 3 pentru agenții economici, 

 • Autorizarea activităților comerciale

 • Controlul comercianților 

 • Certificat de Urbanism. Autorizație de Construire 

 • Amplasament temporar pe domeniul public  

 • Afacere în Sectorul 3. Aspecte Pro și Contra

 

Sectorul 3

Reprezintă aproximativ 14% din suprafața municipiului București și găzduiește 22% din populația capitalei noastre, conform informațiilor furnizate de Direcția Generală de Statistică a muncipiului București. 

În 2019 activitățile de comerț, împreună cu cele de întreținere și reparare autovehicule, au generat aproximativ 45% din cifra de afaceri a agenților economici, care funcționează în Sectorul 3, iar hotelurile și restaurantele din Sectorul 3 au contribuit cu 2% din totalul acestei cifre de afaceri găzduind 250.000 de turiști, din care 65% au fost turiști străini. 

Conform TopFirme.com în Sectorul 3 funcționează aproape 20% din totalul agenților economici din Capitală, cu o cifră de afaceri de peste 64 miliarde lei reprezentând sub 11% din cifra de afaceri totală a firmelor din București. 

 

Autorizarea activităților comerciale

Agenții economici, care funcționează în Sectorul 3, trebuie să solicite Primăriei Sectorului 3: 

 • fie o Autorizație de Funcționare, dacă desfășoară activități de alimentație publică, 

 • ori un Acord de Funcționare pentru desfășurarea activităților de comerț, servicii de înfrumusețare și întreținere corporală, sau pentru reparații și întreținere autovehicule și alte activități de servicii (în condițiile prevăzute de normele legale în vigoare). 

 • și un Aviz de Funcționare pentru terasă sezonieră, altele. 

Procedura de autorizare a agenților economici este prevăzută de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.313 din 2017 modificată și completată prin HCLS3 nr.209 din 2018

Demersurile de autorizare implică întocmirea și depunerea unui dosar, care conține formulare, contracte, avize, autorizații și alte documente obținute în prealabil de fiecare agent economic de la DSV, DSP, ISU, sau alte instituții, în funcție de tipul activității desfășurate. 

Dosarul poate fi depus fizic la sediul Primăriei Sectorului 3, sau poate fi trimis prin Poșta Română, ori depus online, pe site-ul instituției, însă, în varianta electronică procesele de lucru nu sunt bine puse la punct, astfel că eficiența se reduce semnificativ, sau dispare complet. 

Am depus mai multe dosare folosind aplicația online disponibilă pe site-ul Primăriei  Sectorului 3. Procesul de înregistrare nu este complicat, dar nu există un număr de înregistrare generat automat. După depunere, un referent al instituției face o primă verificare (succintă) a dosarului, însă dosarul este înregistrat doar dacă este considerat complet. 

Există numeroase situații mai puțin clare, în care înregistrarea dosarului este refuzată pur și simplu, iar partea cea mai neplăcută este aceea că trebuie să depui dosarul din nou, de la zero. Nu ai posibilitatea să aduci completări. 

Noi am fost nevoiți să depunem dosarul unui client din Centrul Vechi de 3 ori consecutiv și să dăm numeroase telefoane la DITL Sector 3 și la Poliția Locală Sector 3, pentru a lămuri o chestiune referitoare la plata unor taxe, care fuseseră plătite de contribuabil, dar cu un cod fiscal greșit (codul fiscal era menționat în mod greșit chiar pe Decizia de Impunere). 

Bineînțeles, Autorizația de Funcționare, Avizul, sau Acordul de Funcționare nu pot fi obținute, dacă agentul economic nu îndeplinește condițiile impuse de lege și este normal să fie așa!

Dar refuzul înregistrării unui dosar nu este normal, doar pentru că un agent economic ”figurează” cu taxe neachitate la DITL, iar, în final, tot agentul economic să fie nevoit să consume timp prețios, pentru a lămuri situația. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul,
Lucreaază legal!  Te ajută JuristFirme.ro


 

Controlul Comercianților. Poliția Locală Sector 3

Poliția Locală Sector 3 este o instituție aflată în subordinea Consiliului Local Sector 3 și sub conducerea nemijlocită a Primarului Sectorului 3, ce are atribuții în următoarele domenii: 

 • asigurarea ordinii şi liniştii publice precum şi paza obiectivelor;

 • circulaţia pe drumurile publice;

 • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

 • protecţia mediului;

 • activitatea comercială;

 • evidenţa persoanelor;

 • alte domenii stabilite prin lege

În privința activităților comerciale, Poliția Locală Sector 3 este implicată încă din etapa în care firma, sau altă entitate, se adresează Primăriei Sectorului 3, pentru a solicita Autorizația de Funcționare, Acordul, sau Avizul de Funcționare pentru începerea activității într-un spațiu situat pe raza acestui sector. 

Cei care primesc → analizează → procesează dosarele de autorizare pentru funcționarea agenților economici sunt, în fapt, lucrători ai Poliției Locale sector 3 cu atribuții în acest domeniu. 

În Poliția Locală Sector 3 lucrează tot felul de oameni. Dacă ești mai puți norocos, dosarul tău va ajunge la un lucrător dificil și superficial, cu care vei comunica cu greutate. 

Dar ar fi nedrept să aducem doar critici, fiindcă situația s-a îmbunătățit treptat de-a lungul ultimilor ani, astfel că majoritatea polițiștilor locali din Sectorul 3 sunt oameni, care își fac treaba și cu care poți comunica într-o manieră rezonabilă.

Totuși acest cadru capătă multe nunanțe atunci când discutăm despre activitățile de control al comercianților, ori disciplina în construcții sau protecția mediului. Dar pentru o abordare cât mai obiectivă, ne-am propus să dezvoltăm aceste subiecte într-o postare viitoare pe Blog.

 

Certificat de Urbanism. Autorizația de Construire 

Sunt multe situații în care firmele, sau alte tipuri de agenți economici, au nevoie să facă demersuri de natură urbanistică.

Demersurile pentru schimbarea destinației constructive în a unei case, sau vile, în spațiu de alimentație publică, astfel încât acolo să poată funcționa un restaurant, sau cele de schimbare a funcțiunii unui apartament situat la parter de bloc, astfel încât să permită funcționarea legală a unui salon de înfrumusețare, pot fi relativ simple, dacă nu implică modificări de branșmente, sau lucrări constructive. În aceste aceste situații și relația cu autoritățile locale din Sectorul 3 a funcționat satisfăcător.

De asemenea, am relaționat într-o manieră rezonabilă cu lucrătorii din cadrul compartimentului urbanistic și atunci când am făcut demersuri pentru amplasarea unei reclame. 

Însă, în anumite demersuri mai complexe am avut senzația, uneori, ”că nu știe stânga, ce face dreapta”, așa cum spune o vorbă românească. Unele dintre deciziile autorităților au părut arbitrare, iar felul în care au fost luate acele decizii a fost complet netransparent. 

 

Amplasament pe domeniul public. 

Sectorul 3 este unul dintre cele mai frumoase și mai curate sectoare ale Bucureștiului. Nu știu câți dintre noi își mai amintesc zecile de chioșcuri din termopan amplasate în zona magazinului Titan, sau cele grupate în alte zone ”cu vad” din acest sector. 

Construcțiile provizorii și rulotele amplasate peste tot pe domeniul public au reprezentat una dintre principalele probleme ce trebuiau rezolvate, pentru ca Sectorul 3 să fie mai curat, mai bine organizat și să arate mai bine.

Situația actuală este mult mai bună, iar asta se vede cu ochiul liber, însă felul în care autoritățile locale decid în unele privințe este complet netransparent, iar lipsa unor criterii clare, pe baza cărora să poată fi construită o politică pe termen lung, afectează credibilitatea autorităților în relația cu companiile. 

În practică nu este clar de ce, uneori în situații identice, unii primesc aprobare, iar alții nu o primesc...

 

Afacere în Sectorul 3.  Aspecte Pro și Contra

De ce să desfășori o activitate comercială în Sectorul 3 din București

Pros

Cons

unul dintre cele mai frumoase și curate sectoare din București, în care, în ultimii ani, au fost realizate noi locuri de parcare

contractul de salubrizare poate fi încheiat doar cu ADP Sector 3, ca o condiție pentru autorizarea agenților economici)

îmbunătățire treptată a procesului de autorizare a agenților economici în relația cu compartimentul de specialitate

înregistrarea dosarului de autorizare poate fi refuzată fără motive obiective în procedura online - comunicare dificilă cu autoritățile (opacitate)

procedurile de autorizare, avizare, precum și cele urbanistice sunt relativ simple; există liste bine stabilite de documente

procesul de analiză al cererilor de ocupare a domeniului public nu este transparent, iar criteriile, pe baza cărora se adoptă deciziile, nu sunt clare

firmele de alimentație publică, care au decis să amâne demersurile de prelungire a Autorizațiilor de Funcționare în decembrie 2020, au beneficiat de o atitudine înțelegătoare, fără încărcătură birocratică

În 2020 măsura scutirii de la plata taxei de ocupare a domeniului public a agenților economici nu a fost promovată deloc, astfel că unii dintre aceștia nu au știut și nu au putut depune cereri, pentru a beneficia de această înlesnire.

 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul 


[Servicii ]   [Documente]

Servicii în relația cu instituția

Principalele tipuri de activități, pe care le putem desfășura, sunt:

Analizăm  informațiile și documentele beneficiarului. 

 • O colaborare serioasă nu poate începe fără a cunoaște situația. Este o activitate implicită. 

Discutăm cu beneficiarul pentru a clarifica detalii. 

 • Această întâlnire are loc, de obicei, la sediul nostru 

Opțional, putem vizita spațiul beneficiarului, pentru alte discuții și clarificări 

 • Uneori, o vizită la fața locului poate ajuta la clarificarea unor detalii 

Dacă este nevoie, cooptăm colaboratori în proiect, sau le solicităm opinii de specialitate 

 • În unele situații ne putem confrunta cu aspecte, ce trebuie evaluate de specialiști (arhitecți, ingineri, alții). 

Pe baza informațiilor și documentelor furnizate de beneficiar stabilim ce demersuri trebuie efectuate și ce tipuri de documente ne propunem să obținem

 • În funcție de tipul, sau tipurile de activități desfășurate de beneficiar, vom stabili dacă este necesară obținerea unei Autorizații de Funcționare și/sau a unui Acord de Funcționare și/sau a unui Aviz de Funcționare. 

 • Uneori, în același spațiu se pot desfășura activități de alimentație publică și activități de comerț cu amănuntul, iar dacă localul mai are și o terasă sezonieră, vor fi necesare toate cele trei tipuri de documente (Autorizație de Funcționare + Acord + Aviz de Funcționare) 

 • În unele cazuri trebuie să efectuăm și demersuri de natură urbanistică, încă de la început, fie pentru montarea unei reclame, fie pentru solicitarea unui amplasament pe domeniul public, sau pentru schimbarea destinației unui imobil, ori alte tipuri de demersuri.

Depunem dosarul, sau dosarele

 • Fie la registratura instituției, sau prin Poșta Română, cu confirmare de primire și opis de documente, ori online, pe site-ul Primăriei Sectorului 3 
 • În practică, pot să apară situații în care am putea recomanda depunerea documentelor prin Poșta Română, cu adresă de înaintare, opis de documente și confirmare de primire. 

 Susținem  dosarul în relația cu funcționarii instituției 

 • Poate fi vorba de simpla verificare a stadiului în care se află dosarul 

 • De asemenea, poate fi vorba de discuții purtate cu funcționarul, care se ocupă de soluționarea dosarului, în susținerea solicitării beneficiarului, ori referitoare la documentațiile din dosar 

 • În unele situații, ar putea fi necesare audiențe pentru susținerea dosarului în fața funcționarilor din conducerea instituției 

 Efectuăm  alte demersuri pentru obținerea unor documente suplimentare necesare în dosar 

 • Documentele suplimentare pot fi utile, uneori, iar alteori pot fi neapărat necesare pentru clarificarea unor detalii și finalizarea cu succes a demersului. 

 Desfășurăm  activități suplimentare în relația cu beneficiarul, colaboratorii și instituția, în funcție de caz 

 • În practică, ne confruntăm cu situații numeroase și diverse. Legislația este neclară, unele norme se schimbă frecvent, iar alte reglementări sunt expirate de mai mulți ani, astfel că nevoia unor activități suplimentare trebuie luată în considerare. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul 

 Documente ] 


 

Categorii de documente

Documentele emise de autoritățile locale din Sectorul 3

Sunt de multe tipuri, iar noi ne referim aici la principalele documente necesare agenților economici pentru a funcționa legal pe raza acestui sector. 

Este vorba de două categorii principale de documente: 

 • cele care permit desfășurarea activităților comerciale (Autorizație de Funcționare, ori Acord de Funcționare, sau Aviz de Funcționare)

 • cele privind formalități urbanistice, cum ar fi cele de schimbare a destinației imobilului (din locuință în spațiu comercial), sau cele penru montare unei reclame, ori altele (Certificat de Urbanism, Autorizație de Construire, altele) 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul 


 

Principalele tipuri de documente, pe care le-am obținut în urma demersurilor noastre sunt:

Este unul dintre documentele necesare pentru funcționarea legală a restaurantelor, cafenelelor, barurilor, bistro-urilor, fast-food-urilor și pizzeriilor, precum și a altor activități similare de alimentație publică. 

Autorizația de Funcționare trebuie obținută în anual și este valabilă până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

Taxa pentru anul 2021 a ajuns la valoarea de 3300 Lei și trebuie plătită integral indiferent de momentul în care sunt făcute demersurile de autorizare. 

Autorizația de Funcționare poate fi obținută în urma depunerii unui dosar complet și corect întocmit. 

Agenții economici din Sectorul 3, care desfășoară activități de comerț, precum și o serie de servicii de piață, cum ar fi cele de coafură și înfrumusețare, ori service auto, sau spălătorii, trebuie să facă demersuri pentru obținerea Acordului de Funcționare

Taxa de emitere (inițială) are o valoare de 69 Lei, iar aplicarea fiecărei vize pentru prelungirea valabilității implică plata unei taxe de 35 Lei

Acordul de Funcționare poate avea o valabilitate de maxim 2 ani sub condiția ca nici unul dintre documentele din dosar să nu aibă un termen de valabilitate mai redus. 

De exemplu, dacă actul care face dovada posesiei asupra spațiului (contract de închiriere, sau comodat, ori alt tip de document) este valabil 9 luni, atunci și Acordul de Funcționare va fi emis pentru același termen de valabilitate. 

Restaurantele, ori cafenele, sau barurile din Sectorul 3, care au o terasă sezonieră, au nevoie de un Aviz de Funcționare pentru a putea oferi servicii de alimentație publică pe terasa respectivă. 

Principala condiție este aceaa ca localul să aibă Autorizație de Funcționare valabilă

Iar în cazul în care localul este situat într-o zonă protejată, agentul economic trebuie să obțină și un Aviz de Urbanism emis de Primăria mun. București înainte de a putea solicita emiterea Avizului de Funcționare al terasei

Oferta rapida asistata/call-center

Preferi să ne contactezi telefonic? Ne găsești de Luni până Vineri între 09.00 - 18.00

Completeaza formularul si te vom contacta cand doresti pentru Ofertare Rapida
Ofertare Rapida
x
Portofoliu
Mai multe din Portofoliu

Designed and developed by

Top

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord