Acord de Functionare Sector 3

Acord de Functionare Sector 3

Acordul de Funcționare Comercială

Este necesar pentru desfășurarea activităților de comerț cu amănuntul și servicii în Sectorul 3 

Conform procedurii prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 313 din 2017, modificată și completată prin HCLS3 nr. 209 din 2018, Acordul de Funcționare poate fi emis pentru un termen de 2 ani, dacă termenul de valabilitate al actului de deținere a spațiului o permite!


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ] 


 

Valabilitate: maxim 2 ani 

Taxă: 69  Lei/ emitere

Acord de Functionare Sector 3

Din lista activităților pentru care este necesară obținerea unui Acord de Funcționare în Sectorul 3 vom exemplifica codurile CAEN, pe care le întâlnim frecvent în activitatea noastră (lista nu este limitativa): 

4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor
4532 Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4711 Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi si tutun
4721 Comert cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comert cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, în magazine specializate
4724 Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 
4775 Comert cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate
9602 Coafură si alte activităti de înfrumusetare
9604 Activităti de întretinere corporală 

Documente necesare pentru obținerea Acordului de Funcționare emis de Primăria Sectorului 3

A. Copii după următoarele documente:

 • B.I/C.I administrator/ persoana care depune documentația de autorizare;

 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare.

 • În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/ Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate  nu necesită obținerea autorizației de construire;

 • Certificat constatator din care sa rezulte starea la zi a societății comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a acordului de functionare ;

 • Avize/acorduri/ Autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz: 

  • a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );

  • b) autorizaţie PSI – după caz;

  • c) autorizație sanitară de functionare / Notă de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;

  • d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;

 • Contract cu o societate prestatoare de servicii  de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;

 • Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

B. Originalele urmatoarelor documente :

 • Acordul scris al proprietarilor/ al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zone de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București). Acordul va conține obligatoriu: nume/prenume, serie/nr. actului de identitate,data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 ;

 • Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991,  republicată în anul 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

 • Împuternicire ( în cazul neprezentării asociatului/administratorului societăţii ). 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ]