Autorizatia de Functionare în Sectorul 2

Autorizatia de Functionare în Sectorul 2

Autorizatia pentru Desfășurarea Activităților,

conform terminologiei folosite în Hotărârea adoptată de Consiliul Local Sector 2, este necesară pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, precum și a celor recreative și distractive pe raza Sectorului 2 din București. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ] 


 

Valabilitate: 1 an calendaristic (01 ianuarie - 31 decembrie)

Taxa: 3300 Lei/ an 

Autorizatia de Functionare Sector 2

Documentele necesare pentru obținerea Autorizației de Funcționare emise de Sectorul 2

 • act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • Certificatul de inregistrare și Certificatul Constatator emis conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - dupa caz

 • Declaratie pe proprie raspundere privind tipul unitatii de alimentație publică (înregistrata la Politia Locala Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/ 1999 - anexa nr. 5;

 • dovada detinerii spatiului de desfașurare a activitatii (act proprietate, contractul de Tnchiriere, asociere sau concesionare etc.) și schita anexa/releveul care va cuprinde suprafata utila și suprafata desfașurata;

 • dovada neincadrarii cladirii in clasa I de risc seismic;

 • copie a Documentului de Înregistrare Sanitară-Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor;

 • dovada incheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2;

 • dovada achitării taxei pentru emiterea ,,Autorizatiei privind desfășurarea activitațior”

 • planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfașoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, dupa caz, terasa).

După depunerea dosarului de autorizare la registratură, reprezentanții Poliției Locale Sector 2 vor efectua un control de autorizare la punctul de lucru, pentru a verifica situația din teren. Cu această ocazie, beneficiarul trebuie să mai prezinte: 

 • Autorizaţia de securitate la incendiu;

 • Autorizaţia de mediu;

 • Notificare sanitară de funcţionare;

În lipsa autorizaţiilor anterior menţionate, pot fi prezentate punctele de vedere scrise ale autorităţile competente în domeniile sanitar, securitate la incendiu, mediu, din care să rezulte că spaţiul în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică nu necesită autorizare pentru codurile CAEN supuse autorizării – copii conformate cu originalul


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ]