0730 50 40 10

Înregistrare sanitară veterinară bistro, fast-food cu locuri, ori pizzerie cu locuri

 

Aspecte practice 

Prevederi legale ANSVSA

Cerere și dosar DSVSA

Condiții autorizare sanitară veterinară: 

 1. Personal lucrător: pregătire, sănătate. 

 2. Spațiul de lucru: condiții, amenajări, circuite. 

 3. Utilaje și echipamente: HORECA, sau standard. 

 4. Documente: contracte, proceduri, altele. 

 5. Pregătirea pentru controlul de autorizare. 

 

 

Autorizare sanitară veterinară bucătărie 

Demersul la DSVSA pentru autorizarea unei bucătării de bistro, sau fast-food cu locuri, ori pizzerie cu locuri, se împarte în câțiva pași simpli, la finalul cărora, dacă vei îndeplini condițiile, vei putea obține Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

În proiectele noastre, avem în vedere următoarele etape: 

 

Alegerea spațiului
Verificăm detaliile importante
din punct de vedere urbanistic și cele
referitoare la autorizarea funcționării

Conceperea circuitelor de lucru / realizarea planului de amenajare și utilare a spațiului
Planul trebuie să fie realizat conform
normelor sanitare veterinare

Stabilirea listei de utilaje, conform planului și achiziționarea acestora
Termenele de livrare pot varia de la câteva zile, la săptămâni, sau luni

Realizarea amenajărilor constructive conf. normelor sanitare veterinare
Termenul de finalizare a amenajărilor este influențat semnificativ de
serozitatea echipei de lucrători 

Montarea utilajelor în spațiul de lucru conf. planului de amenajare și utilare
Colaborarea cu o firmă, care asigură instalarea și mentenanța, este foarte importantă în acest domeniu 

Întocmirea dosarului de înregistrare sanitară veterinară și depunerea la registratura DSVSA
Completăm cererea, atașăm planul
 și celelalte documente, plătim taxa și înregistrăm dosarul 

Pregătirea pentru controlul de autorizare efectuat de inspectorii DSVSA la fața locului
Încheierea contractelor pentru asigurarea serviciilor esențiale (salubritate, DDD, neutralizare, s.a.)
și implementarea procedurilor
conform principiilor HACCP

Prezentarea la controlul efectuat
de inspectorii  DSVSA la spațiul,
care face obiectul demersurilor
Inspectorii DSVSA verifică circuitele de lucru, finisajele, utilajele și documentele (contracte, proceduri, dovada pregătirii profesionale, altele)

Ridicarea Documentului de
Înregistrare Sanitară Veterinară

de la registratura DSVSA

 

Bineînțeles, uneori, pot fi necesare și anumite demersuri conexe (de exemplu, în unele cazuri, pentru realizarea amenajărilor, poate fi necesară obținerea unui Certificat de Urbanism/ Autorizație de Construire), însă aici ne referim doar la demersul de autorizare/ înregistrare de la Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor

 

Prevederi legale 

Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor reprezintă dovada parcurgerii procedurii de înregistrare sanitară veterinară și, implicit, dovada îndeplinirii condițiilor impuse prin Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

Norma sanitară veterinară sus-menționată a fost aprobată prin Ordinul nr. 111 din 16 decembrie 2008 al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

Procedura de înregistrare sanitară veterinară a unui bistro, sau fast-food cu locuri, ori pizzerie cu locuri este prevăzută în capitolului II Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală.

 

Cerere, dosar și procedura la DSV

Conform prevederilor articolului 19 din Norma sanitară veterinară
În vederea obţinerii Documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 

 • Cerere,

 • schița obiectivului, 

 • copia certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, 

 • copia certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, 

 • împuternire/ delegație, dacă este cazul. 

 

Prezentăm mai jos formularele cererilor folosite de DSVSA București și DSVSA Ilfov

Cerere înregistrare DSV-B Cerere înregistrare DSVSA-IF

 click pe imagine, ca să descarci cererea (format Word) 

 

Condiții înregistrare sanitară veterinară


Alege Serviciile  JF  dacă ai nevoie de consultanță și întocmire documentații,
sau doar pentru că timpul tău e prețios!


 

  Personalul lucrător 

 

În mod normal, în unitate trebuie să lucreze cel puțin o persoană, care să aibă calificarea de bucătar, sau altă calificare similară, după caz. 

Pentru ceilalți lucrători absolvirea unui curs de igienă reprezintă o condiție minimă (pentru toți cei care lucrează în alimentație publică) și durează, de obicei, doar 2 zile. 

Referitor la starea de sănătate a personalului lucrător, conducerea companiei are obligația de a o verifica permanent, atât prin controale periodice la cabinetul de medicina muncii, dar și prin observarea directă a stării fiziologice a fiecărui angajat atunci când vine la lucru. 

Pentru bistro, sau fast-food cu locuri, ori alt tip de local de mărime medie, despre care discutăm în acest articol, DSVSA poate solicita implementarea unei proceduri specifice, pe care noi o oferim opțional în colaborările noastre (doar dacă inspectorii DSVSA o solicită în momentul controlului de autorizare). 


 

  Spațiul de lucru    

 

Pentru spațiile mici sunt suficiente informațiile, pe care le găsiți în pagina autorizare fast-food, sau pizza delivery, dar pentru bistro, sau fast-food cu locuri, ori alt tip de local de mărime medie, nivelul de exigență crește, astfel că: 

 • delimitarea și succesiunea zonelor (aprovizionare, depozitare, procesare, s.a.) și a operațiunilor trebuie să fie clară și coerentă, 

 • zonele salubre și cele insalubre trebuie bine delimitate, iar circuitele stabilite nu trebuie să se intersecteze (de exemplu, pentru a ajunge dintr-o zonă salubră în altă zonă salubră, nu trebuie să fim nevoiți să trecem printr-o zonă insalubră), 

 • clienții și personalul nu trebuie să folosească aceeași toaletă. 

Bineînțeles, există o serie întreagă de elemente, pe care trebuie să le armonizăm, dar compromisul este posibil în limite rezonabile, cu stabilirea unor măsuri compensatorii. 

În aceste cazuri, implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, pe care noi le putem oferi opțional în colaborările noastre, ajută semnificativ în obținerea unui rezultat pozitiv. 

 

 

  Utilajele și echipamentele 

 

Într-un bistro, sau fast-food cu locuri zonele de lucru sunt ceva mai mari și au, de obicei, funcționalități mai bine stabilită față de spațiile mici, așa că și utilajele sunt ceva mai multe, dar sunt similare cu cele folosite de fast-food-urile cu servire la geam, sau pizza delivery (vezi detalii).

Tipurile de utilaje diferă în funcție de specificul fiecărei unități, dar aici utilajele de uz casnic nu prea mai fac față, așa că toți cei care vor să lucreze eficient aleg echipamente HORECA.  

Utilajele HORECA profesionale nu sunt obligatorii, dar aceste echipamente sunt mai durabile, sunt concepute pentru o utilizare mai intensă și mai eficientă și au, de obicei, o capacitate mai mare decât varianta lor de uz casnic! 

 

Atunci când concepeți circuitele de lucru și stabiliți lista de utilaje (planul de amenajare și utilare) vă recomandăm să apelați la un specialist, care vă poate ajuta să evitați deciziile eronate oferindu-vă informații de calitate. 

Colaborarea cu un furnizor de echipamente HORECA este, întotdeauna, o idee bună, însă nu trebuie privită cu naivitate, fiindcă unii dintre oamenii de vânzări vor încerca să mărească valoarea vânzarii propunând un plan de amenajare și utilare încărcat cu echipamente HORECA mai puțin importante, sau chiar nepotrivite. 

 

 

  Contracte și alte documente 

 

Lista uzuală de documente, pe care trebuie să le pregătească un bistro, sau fast-food cu locuri este următoarea: 

 • contractul de salubrizare, 

 • contractul de prestări servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare, 

 • contractul de medicina muncii, 

 • contractul de prestări servicii de preluare și neutralizare a anumitor categorii de deșeuri, 

 • contract cu un laborator autorizat pentru analiza apă, mostre de produs, altele, 

 • acte care fac dovada pregătorii profesionale, 

 • curs de igienă alimentară, 

 • fișă de aptitudini, adeverință ”apt medical”, 

 • proceduri elaborate conform HACCP, dacă sunt solicitate de inspectorii DSVSA. 

Documentele trebuie prezentate inspectorilor DSVSA, în momentul în care aceștia vin în control la spațiul pentru care solicitați autorizarea (înregistrarea) sanitară-veterinară. 


Bineînțeles, în cadrul colaborărilor noastre beneficiarii primesc
consultanță și clarificări privind documentele sus-menționate.

Dar poți găsi explicații privind fiecare document în
tab-ul Documente al paginii fast-food, sau pizza delivery


 

  Pregătirea pentru contolul de autorizare 

 

Primul pas al demersului de înregistrare/  autorizare sanitară veterinară este reprezentat de depunerea cererii și a setului de acte la registratura DSVSA și plata taxei, care a crescut recent de la 376 Lei la valoarea de 392 Lei pentru activitățile încadrate în codul CAEN 5610 Restaurante

Cererea va fi repartizată unui inspector DSVSA, care, după aproximativ 1-2 săptămâni, va veni să verifice spațiul și actele menționate la punctul anterior. 

În momentul controlului spațiul de lucru trebuie să fie amenajat și utilat, gata pregătit pentru a începe să funcționeze, așa că este  important să nu depui cererea prea devreme!

După depunerea cererii de înregistrare sanitară veterinară, până la momentul controlului există suficient timp pentru încheierea contractelor sus-menționate. În mod normal, contractele vor începe să genereze costuri, așa că nu are rost să le încheiați prea devreme. 

Procedurile elaborate conform HACCP pentru bistro, sau fast-food, pizzerie cu locuri, sunt solicitate în mod frecvent în cadrul controlului de autorizare, dar nu întotdeauna. 

Însă, dacă procedurile elaborate conform HACCP nu au fost solicitate la controlul de autorizare, implementarea lor va fi solicitată cu siguranță în cotroalele periodice, care vor urma în cursul primului an de funcționare


Alege Serviciile  JF  dacă ai nevoie de consultanță și întocmire documentații,
sau doar pentru că timpul tău e prețios!  

vezi Tarife aici 

 

Iată ce putem face pentru tine, 

Dacă ai nevoie de înregistrare sanitară veterinară bistro, sau fast-food, ori pizza cu locuri,  

 

 • analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar, 

 • ne deplasăm la spațiul propus de beneficiar, după caz (în zona București-Ilfov), 

 • dacă există, deja, un plan de amenajare, analizăm planul propus de beneficiar, identificăm evetualele probleme și încercăm să propunem soluții, care să implice cât mai puține modificări, 

 • alternativ, putem face o propunere de amenajare și circuite funcționale

 • identificăm aspecte relevante din perspectiva normelor legale sanitare veterinare, 

 • întocmim documente, completăm cererea de înregistrare sanitară veterinară, pregătim setul de acte pentru depunere la registratura DSVSA, 

 • ne deplasăm la sediul DSVSA (București, sau Ilfov) pentru depunerea cererii și plata taxei, 

 • oferim suport (telefonic, pe email și în întâlnire la sediul nostru) în pregătirea pentru controlul de autorizare, care va veni să verifice spațiul după 1-2 săptămâni de la depunerea cererii și achitarea taxei, 

 • oferim suport pentru rezolvarea eventualelor probleme, care au apărut în cadrul controlului și pentru care ați primit termen de rezolvare, 

 • întocmim rapid proceduri bazate pe principiile HACCP, pentru cazul în care vi s-au solicitat în cadrul controlului și ați primit un termen scurt de rezolvare, 

 • verifică stadiul cererii la DSVSA și disccutăm cu inspectorul DSVSA, dacă este cazul, 

 • ridicăm Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară de la sediul DSVSA (București, sau Ilfov).   

Categorii de Servicii

Pachetele de servicii în ordinea lor firească sunt:
Verificare

Este vorba de verificarea felului în care spațiul propus de beneficiar se pretează pentru desfășurarea activităților de alimentație publică.  Include consultanță generală și o vizită la spațiul beneficiarului (în București-Ilfov). Pachetul NU include demersuri propriu-zise și precede serviciile din pachetele Optim și Standard.

de la 795 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
 • VERIFdeplasări de lucru la sediul/ sediile beneficiarlui
 • VERIFîntâlniri la sediul/ sediile beneficiarului, evaluare spațiu/ amenajări, altele
 • DSVconsultanță generală și îndrumări (la sediul prestatorului, sau telefonic, ori pe zoom)
 • DSVanaliză plan de amenajare realizat de beneficiar/ optimizare circuite funcționale
TIMP de lucru. PRET
4 ore Pret Pachet
795 lei
OPTIM

Înseamnă pregătirea unei propuneri de amenajare și utilare, în care încercăm să ținem cont, atât de prevederile normelor sanitare veterinare, cât și de planurile beneficiarului.  Pachetul NU include demersuri propriu-zise și precede serviciile din pachetul Standard. Se aplică reducere pentru Optim + Standard.

de la 1195 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
 • DSV-0deplasări la sediul/ sediile beneficiarului
 • DSV-0întâlniri la sediul/ sediile beneficiarului, evaluare spațiu/ amenajări/ utilaje/ circuite, altele
 • DSVconsultanță generală și îndrumări (la sediul prestatorului, sau telefonic, ori pe zoom)
 • DSVrealizare plan de amenajare/ concepere, sau optimizare circuite funcționale
 • DSVdisponibilitate pentru refacere acte și modificări detalii proiect
TIMP de lucru. PRET
6 ore Pret Pachet
1195 lei
Standard

Pregătim setul de documente în vederea depunerii la registratura DSVSA.  Stabilim o întâlnire la sediul nostru, în care beneficiarul va semna documentele. După depunerea dosarului, vom păstra legătura, vom relaționa telefonic și pe email și vă vom spune cum să vă pregătiți pentru controlul de autorizare. Se aplică reducere pentru Optim + Standard.

de la 895 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *îi comunicăm beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
 • DSVconsultanță generală și îndrumări (la sediul prestatorului, sau telefonic, ori pe zoom)
 • DSVconcepere și redactare documente, pregătire dosar(e), altele
 • DSVdisponibilitate pentru activități de suport (telefonic și pe email)
 • DSVdepunere dosar(e), completări cereri, formulare, altele
 • DSVverificare stadiu și asigurarea relației cu instituția (susținerea dosarului)
TIMP de lucru. PRET
4 ore Pret Pachet
895 lei
Plus_1

În mod uzual, dacă beneficiarul urmează recomandările noastre, lucrurile evoluează pozitiv și previzibil.  Pentru orice eventualitate, rămânem în contact cu beneficiarul și asigurăm suport telefonic și pe email înainte și după control, iar dacă este cazul, putem pregăti documente în completare, etc. 

de la 895 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *îi comunicăm beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
 • DSVdisponibilitate pentru refacere acte și modificări detalii proiect
 • DSVefectuăm verificări, solicităm informații și clarificări din partea DSV
TIMP de lucru. PRET
3 ore Pret Pachet
895 lei
Alege serviciile noastre si beneficiaza de AVANTAJELE CONTULUI DE CLIENT
STATUS IN TIMP REAL

Verifici stadiul fiecarui demers in timp real

DOCUMENTE SCANATE

Documente scanate, pe masura ce le obtinem

RAPORT DE ACTIVITATE

Vezi raportul de activitate detaliat in timp real

EXECUTIE RAPIDA

Eficienta ridicata si termene reduse de executie

Oferta rapida asistata/call-center

Preferi să ne contactezi telefonic? Ne găsești de Luni până Vineri între 09.00 - 18.00

Completeaza formularul si te vom contacta cand doresti pentru Ofertare Rapida
Ofertare Rapida
x

Designed and developed by

Top

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord