0730 50 40 10

Autorizația și Acordul de Funcționare în Sectorul 4

Autorizația de Funcționare în Sectorul 4 

Acordul de Funcționare emis de Sector 4 

Care este procedura de autorizare? 

Cum să faci dosarul? Acte necesare.  

De ce să apelezi la un consultant?

Alte formulare utilizate în Sectorul 4 


 

Desfășurarea activităților comerciale în Sectorul 4 este reglementată prin mai multe acte normative locale, iar Primăria Sectorului 4 emite atât Autorizații de Funcționare, cât și Acorduri de Funcționare.

Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al municipiului București au fost adoptate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 35 din 29.12.2016 modificată și completată prin HCL S4 nr. 65 din 29.09.2016.

Iar Regulamentul privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4 al municipiului București a fost adoptat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144 din 19 decembrie 2016

 

Autorizația de Funcționare în Sectorul 4 

Este necesară pentru desfășurarea activităților de alimentație publică (Restaurante, sau Baruri, cafenele şi alte activităţi de servire a băuturilor, ori a altor activități de alimentație publică) pe raza Sectorului 4, ori pentru desfășurarea activităților recreative și distractive

Pe site-ul Primăriei Sectorului 4 veți găsi câte un formular pentru fiecare dintre cele două categorii de activități: 

 

Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică nu conține o definiție a activităților de alimentație publică și nici nu identifică codurile CAEN care se încadrează în această categorie, ci face trimitere la Hotărârea Guvernului nr. 843/ 1999 în care sunt prevăzute tipurile unităților de alimentație publică neincluse în structuri de primire turistică. 

Nici Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative și distractive pe raza Sectorului 4 nu definește aceste activități, dar în practică aceste activități sunt identificate prin: cod CAEN 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții și codul CAEN 9329 Alte activități recreative și distractive. 

 

Acordul de Funcționare în Sectorul 4 

Este necesar pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza Sectorului 4. 

Pe site-ul Primăriei Sectorului 4 veți găsi: 

 

Lista documentelor ce trebuie atașate o găsiți în fiecare formular, pe verso. 

Împreună cu cererea de eliberare/ prelungire Acord de Funcționare, sau ulterior, trebuie să mai depuneți:

 

Procedura de autorizare 

Este destul de clară, deoarece fiecare formular are pe verso lista actelor ce trebuie atașate. 

Aveți posibilitatea de a depune online pe platforma https://autorizaricomerciale.ps4.ro/#info, sau puteți alege să depuneți cererea și documentele în format fizic, la sediul Primăriei Sectorului 4 în timpul programului de lucru cu publicul al Serviciului de Autorizări Comerciale. 

Indiferent de varianta, pe care o veți alege, în practică pot să apară situații în care să fie necesare clarificări. 

În Tab-ul Documente al acestei pagini, pe lângă lista documentelor necesare în fiecare dintre demersuri, puteți găsi și câteva comentarii inspirate din experiența relației noastre cu referenții Serviciului de Autorizări Comerciale al Primăriei Sectorului 4. 

Indiferent de momentul depunerii dosarului, Autorizația de Funcționare va fi valabilă până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

În ce privește Acordul de Funcționare, termenul de valabilitate nu poate depăși un an din momentul emiterii. 

 

Acte necesare în dosar

În cazul unităților de alimentație publică lista documentelor atașate cererii trebuie să includă neapărat documente obținute în prealabil de la DSVSA, DSP, ISU, APM și alte instituții, după caz, cum ar fi:  

 1. Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară 

 2. Negația, sau Certificatul de Conformitate cu normele de Igienă și Sănătate Publică 

 3. Negația ISU, sau Autorizația de Securitate la Incendiu 

 4. Negația APM, sau Autorizația de Mediu 

 

Pentru activitățile recreative și distractive se pune un mare accent pe: 

 • Autorizație de Funcționare a echipamentului pentru agrement, emisă conform prevederilor Legii nr. 64/2008

 • Analiza de risc în exploatare, cu identificarea elementelor de securitate și a avertismentelor,  conform anexei 3 din H.G.nr.435/ 2010;

 • Certificat de conformitate pentru echipamente, emis de organismul de cercetare desemnat, ales de către producător sau reprezentantul său autorizat sau imporatator.


În privința activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru care se emite Acord de Funcționare, lista documentelor neceare poate să difere destul de mult de la un caz la altul

De exemplu, 
În cazul unui coafor/ salon de întreținere corporală este obligatorie obținerea Certificatului de Conformitate cu normele de Igienă și Sănătate Publică de la DSP. 

Dar într-un alt exemplu,
În cazul unui service auto este obligatorie obținerea prealabilă a Autorizației RAR


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

De ce să apelezi la un consultant?

Dacă ești la început și bugetul e mai mic, probabil că vei alege să faci chiar tu aceste demersuri. În acest caz trebuie să te înarmezi cu răbdare, fiindcă vei economisi bani, dar trebuie să fii pregătit să aloci timp. 

O bună parte dintre cei, care apelează la serviciile noastre, o fac pentru că timpul lor este mai prețios decât suma de bani pe care o plătesc pentru aceste servicii!

În plus, deși nu este un demers complicat, el se poate complica în anumite situații, iar în astfel de cazuri experiența și cunoștințele juridice pot ajuta în susținerea cererii de autorizare. 

La fel ca orice companie de consultanță, unul dintre principalele criterii, pe baza căruia ne estimăm tarifele, este timpul de lucru alocat pentru rezolvarea unui anumit proiect. 

De asemenea, fiindcă facem asta de mai mulți ani, pe lângă oferta uzuală (optimă), am reușit să conturăm încă două tipuri de oferte, care sunt orientate: 

 • fie pe o disponibilitate crescută față de client, 

 • fie pe criteriul preț, în cazul pachetului Basic. 

 

Alte formulare utilizate în Sectorul 4

În secțiunea Formulare online de pe site-ul Primăriei Sectorului 4 mai puteți găsi și alte formulare utile în demersurile de autorizare în vederea funcționării, dintre care menționăm:  

 • Declarația pe propria răspundere privind încadrarea pe tipuri de unități de alimentație publică, 
  Prin acest document se clarifică o serie de detalii concrete, astfel că formularul trebuie completat și depus în fiecare dosar de autorizare al unităților de alimentație publică. 

 • Acord vecini limitrofi în zonă de case, 
  Așa cum puteți deduce din denumire, formularul este necesar doar în cazul în care spațiul de desfășurare al activității comerciale se află în apropierea unor case de locuit. 

 • Acord vecini bloc, 
  În mod intuitiv, formularul este necesar doar în cazul în care spațiul de desfășurare al activității comerciale se află la parterul unui bloc de locuințe, în care nu este constituită o asociație de proprietari/ locatari și trebuie semnat de locatarii apartamentelor învecinate în mod direct pe plan orizontal și vertical. 

 • Acord asociație de proprietari/ locatari, 
  Spre deosebire de formularul anterior, acest formular este necesar în cazul în care spațiul de desfășurare al activității comerciale se află la parterul unui bloc de locuințe, în care este constituită o asociație de proprietari/ locatari și trebuie semnat, atât de reprezentantul asociației, cât și de locatarii apartamentelor învecinate în mod direct pe plan orizontal și vertical. 

 

Tot în secțiunea Formulare online de pe site-ul Primăriei Sectorului 4 mai puteți găsi formulare ce sunt necesare în alte demersuri legale, cum ar fi cele de natură urbanistică, despre care nu discutăm în acest articol.


 

vezi    [Servicii]    [Documente]    [Tarife]  

Autorizația de Funcționare sau Acordul de Funcționare Sector 4

Dacă nu ai timp, sau chef de demersuri birocratice, 

 

Iată ce putem face pentru tine:

 • analizăm informațiile și documentele furnizate 

 • oferim consultanță și îndrumări în diverse stadii ale demersului  

 • întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile 

 • ne deplasăm la sediul instituției, după caz 

 • completăm cereri, formulare și ale documente 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției 

 • susținem dosarul în audiență, după caz  

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 


vezi oferte 

Timpul este o resursă irecuperabilă, iar tu ai lucra mai eficient în domeniul tău! 

Alege serviciile  JF  pentru că timpul tău este prețios! 

Sunt 3 categorii de pachete de servicii: Basic, Optim și Premium

 1. Pachetul Basic este cel mai accesibil din punct de vedere al prețului. 

 2. Pachetul Optim este cel pe care îl recomandăm de obicei. 

 3. Pachetul Premium include o disponibilitate crescută față de benericiar. 

Există doar câteva diferențe principale între cele 3 pachete de servicii: 

 • timpul alocat de prestator (care este redus la minim în cazul Pachetului Basic), 

 • nivelul de disponibilitate și promptitudine în comunicarea dintre părți, 

 • prioritatea cu care este procesat dosarul beneficiarului.  

După încheierea contractului și achitarea prețului corepunzător pachetului Basic, relația de colaborarea se desfășoară astfel: 

 1. Beneficiarul verifică lista de documente necesare pentru autorizare și ne furnizează actele sale, 

 2. analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar, 

 3. îi comunicăm, pe scurt, beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate, 

 4. dacă beneficiarul ne furnizează documente suficiente, sau dacă beneficiarul insistă, întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile, 

 5. completăm cereri, formulare și alte documente, după caz,   

 6. ne deplasăm la sediul instituției și depunem dosarul, sau trimitem dosarul prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 

 IMPORTANT:  Principalul avantaj al pachetului Basic este prețul redus!

Pentru a beneficia de acest avantaj, am redus la minim timpul de lucru, astfel că ne așteptăm ca beneficiarul să ne furnizeze documentele prezentate în listă fără a fi necesare email-uri și telefoane repetate, ori modificări ale unor documente (cum ar fi contracte, care nu respectă anumite condiții de formă, etc), deoarece repetarea unor activități mărește timpul de lucru alocat. 

Aceste proiecte sunt preluate și integrate în programul de lucru al prestatorului, în funcție de agenda sa de lucru. Aceste solicitări nu pot fi procesate prioritar, sau urgent! 

Orice alte activități sunt disponibile ca servicii suplimentare, fiindcă implică timp de lucru suplimentar. 

După formalitățile inițiale, vom începe colaborarea. 

În plus față de pachetul Basic, pachetul Optim mai conține următoarele activități: 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției, 

 • dacă sunt necesare documente în completarea dosarului depus, 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului. 

 • desfășurăm activități în limita timpului alocat conform pachetului. 

 

 IMPORTANT:  Pachetul Optim acoperă nevoile de disponibilitate și comunicare ale majorității celor care ne contactează, pentru a ne solicta serviciile.  

Însă există și situații în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual în pachetul Optim, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme în actele furnizate de beneficiar, ori de deficiențe de comunicare, lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului, sau chiar de superficialitate. 

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite!

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

După încheierea contractului și achitarea prețului, vom începe colaborarea,  

În plus față de pachetul Optim, pachetul Premium mai conține următoarele activități: 

 • realizăm până la 3 completări parțiale ale dosarului depus anterior, care pot implica activități precum: 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului, ori le transmitem pe adresa de email a reprezentantului instituției, sau le transmite prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 • susținem dosarul în audiență, dacă, în urma analizei actelor furnizate de beneficiar, considerăm că este un scenariu plauzibil, 

  • NU vom intra în audiență, dacă beneficiarul nu îndeplinește o condiție legală obligatorie, sau nu cooperează suficient în susținerea eforturilor noastre!

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 

 

 IMPORTANT:  Principalele avantaje al pachetului Premium sunt disponibilitatea ridicată, pe care o arătăm beneficiarului, precum și prioritatea, cu care procesăm dosarul! 

Însă chiar și aici, există și situații (rare) în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme ale beneficiarului în îndeplinirea unor condiții legale, ori de deficiențe de comunicare, sau lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului.

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

În practică, acest scenariu se întâmplă destul de rar, dar trebuie luat în considerare! 

De ce nu se prea întâmplă asta în practică? 
Deoarece, în cazul în care ai depus un dosar incomplet, instituția îți va solicita să completezi dosarul. 

De exemplu,
Dacă ai depus un dosar pentru autorizarea unui restaurant, dar din lista de documente lipsește Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară, instituția îți va trimite o Adresă prin care îți va solicita să completezi documentul respectiv la dosar. 
Dacă nu vei putea face acest lucru în termenul legal, atunci dosarul poate fi respins, sau instituția îți poate acorda un termen suplimentar.

 

Însă, pot exista și situații în care te-ai putea simți nedreptățit, fiindcă instituția nu răspunde, ori tergiversează în mod nejustificat rezolvarea cererii, sau chiar refuză emiterea documentului fără un motiv întemeiat, deși tu știi că dosarul tău este complet! 

În astfel de situații, după o analiză obiectivă, depunerea unei plângeri prealabile ar putea fi o idee bună.

Uneori, solicitările își găsesc rezolvarea în această etapă.
Însă, de obicei, funcționarii nu reacționează obiectiv, ci într-o manieră subiectivă și orgolioasă, așa că este necesară introducerea unei acțiuni în instanță în baza legii contenciosului administrativ.  

Poți găsi mai multe detalii pe acest subiect în pagina https://www.juristfirme.ro/pot-da-in-judecata-primaria/ 

Acte necesare pentru autorizare

[1] activități de alimentație publică Sector 4 

[2] activități recreative și distractive Sector 4 

[3] activități de comerț și servicii de piață Sector 4  

Vă povestim din experiența noastră practică 


 

[1] activități de alimentație publică (restaurant și/sau bar) 

 1. Dovada achitării taxei pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei – copie certificată conform cu originalul;

 2. B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare – copie;

 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentaţie/ridicare autorizaţie – original;

 4. Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – copie certificată conform cu originalul;

 5. Actul constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţie emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activitaţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

 6. Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru - copie certificată conform cu originalul;

 7. Certificat de înregistrare fiscală, eliberat de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sectorul 4, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită autorizaţia - copie certificată conform cu originalul;

 8. Declaraţia de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.G.I.T.L. Sectorul 4, dacă este cazul - copie certificată conform cu originalul;

 9. Actul de deţinere al spaţiului (proprietate, închiriere, subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, locaţiune) - copie certificată conform cu originalul;

 10. Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului comercial (act de proprietate) – copie certificată conform cu originalul;

 11. Actul (autorizaţie de construire/certificat urbanism/alt act) prin care s-a autorizat schimbarea de destinaţie în spaţiu comercial, dacă este cazul – copie certificată cu originalul;

 12. Autorizaţia de construire/Avizul de amplasare pentru construcţiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase) - copie certificată conform cu originalul;

 13. Autorizaţia sanitară de funcţionare/Certificat conformitate – copie certificată conform cu originalul;

 14. Autorizaţie sanitar veterinară/document de înregistrare sanitar veterinară – copie certificată conform cu originalul;

 15. Declaraţie privind clasificarea unităţii, conform Hotărâri nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimetaţie publică neincluse în structuri de primire turistice, depusă cu număr de înregistrare – original;

 16. Autorizaţie de mediu/declaraţie pe proprie răspundere că sunt mai puţin de 100 de locuri pe scaun – copie certificată conform cu originalul;

 17. Autorizaţie de securitate la incendiu sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spaţiul nu necesită autorizaţie PSI - copie certificată conform cu originalul;

 18. Acordul Asociaţiei de Proprietari care va conţine data Adunării Generale în care s-a aprobat ca agentul economic să desfăşoare activitate de alimentaţie publică într-un spaţiu al condominiului, precum şi orarul de funcţionare aprobat. La acord se va anexa tabelul nominal cu proprietarii direct afectaţi de activitatea desfăşurată de către agentul economic, pe plan orizontal şi vertical, cu B.I./C.I.- serie şi număr şi semnătura. Atât acordul, cât şi tabelul nominal vor fi semnate şi ştampilate de către preşedintele asociaţiei de proprietari, numele preşedintelui fiind scris în clar. Documentele vor fi depuse în original.

Pentru unităţile de alimentaţie publică amplasate în zone de case, pe raza administrativă a sectorului 4, este necesar acordul proprietarilor cu care se învecinează sau declaraţie pe propria raspundere în cazul în care nu se află în situaţia descrisă anterior.

Acordul Asociaţiei de Proprietari/acordul proprietarilor din zonele de case este necesar doar pentru agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea după orele 22ºº sau nonstop.

 1. Contractul încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare autorizată de Primăria Municipiului Bucureşti, ultima factură emisă şi chitanţa de plată – copii certificate conform cu originalul.

 

[2] activități recreative și distractive 

 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea/prelungirea autorizaţiei – copie certificată conform cu originalul;

 • B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare – copie;

 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentaţie/ridicare autorizaţie – original;

 • Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – copie certificată conf. cu originalul;

 • Actul constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni şi rezoluţie emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activitaţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

 • Certificatul constatator (REV 2) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru declararea punctului de lucru - copie certificată conform cu originalul;

 • Certificat de înregistrare fiscală, eliberat de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sectorul 4, din care să reiasă că agentul economic nu înregistrează datorii la bugetul local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită autorizaţia -  original;

 • Declaraţia de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la D.G.I.T.L. Sectorul 4, dacă este cazul - copie certificată conform cu originalul;

 • Actul de deţinere al spaţiului (proprietate, închiriere, subînchiriere cu acordul proprietarului, comodat, locaţiune) - copie certificată conform cu originalul;

 • Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului comercial (act de proprietate) – copie certificată conform cu originalul;

 • Actul (autorizaţie de construire/certificat urbanism/alt act) prin care s-a autorizat schimbarea de destinaţie în spaţiu comercial, dacă este cazul – copie certificată cu originalul;

 • Autorizaţia de construire/Avizul de amplasare pentru construcţiile provizorii amplasate pe domeniul public  - copie certificată conform cu originalul;

 • Autorizaţie ISCIR, dacă este cazul – copie certificată cu originalul;

 • Autorizaţie de securitate la incendiu sau adresă emisă de autoritatea competentă din care să rezulte că spaţiul nu necesită autorizaţie PSI - copie certificată conform cu originalul;

 • Acordul Asociaţiei de Proprietari, dacă este cazul, care va conţine data Adunării Generale în care s-a aprobat ca agentul economic să desfăşoare activitate privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive într-un spaţiu al condominiului, precum şi orarul de funcţionare aprobat. La acord se va anexa tabelul nominal cu proprietarii direct afectaţi de activitatea desfăşurată de către agentul economic, pe plan orizontal şi vertical, cu B.I./C.I.- serie şi număr şi semnătura. Atât acordul, cât şi tabelul nominal vor fi semnate şi ştampilate de către preşedintele asociaţiei de proprietari, numele preşedintelui fiind scris în clar. Documentele vor fi depuse în original.

Pentru unităţile care desfăşoară activitaţi recreative şi distractive, amplasate în zone de case, pe raza administrativă a sectorului 4, este necesar acordul proprietarilor cu care se învecinează sau declaraţie pe propria raspundere în cazul în care nu se află în situaţia descrisă anterior.

Acordul Asociaţiei de Proprietari/acordul proprietarilor din zonele de case este necesar doar pentru agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea după orele 22ºº sau nonstop.

 • Contractul încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare autorizată de Primăria Municipiului Bucureşti, ultima factură emisă şi chitanţa de plată – copii certificate conform cu originalul;

 • Document în formă scrisă încheiat de administratorul parcului de distracție/spațiului de joacă, din care să rezulte, cel puțin, acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului pentru agreement și perimetrul pentru amplasare;

 • Autorizație de Funcționare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare;

 • Analiza de risc în exploatare, cu identificarea elementelor de securitate și a avertismentelor,  conform anexei 3 din H.G.nr.435/2010;

 • Certificat de conformitate pentru echipamente, emis de organismul de cercetare desemnat, ales de către producător sau reprezentantul său autorizat sau importatorul,

 • Desenele de ansamblu ale echipamentelor precum și instrucțiunile de utilizare, montare și întreținere;

 • Avize de amplasare/autorizații de construire pentru branșamente, utilități cât și procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. (unde este cazul);

 • Dovada inscripționării lizibile, durabile și vizibile a informațiilor prevăzute în anexa nr.2 la H.G.nr.435/2010.

 

[3] activități de comerț și servicii de piață  

-CI administrator/ asociat, CI împuternicit și împuternicire pentru depunerea documentației și ridicarea actelor administrative.

-Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, actualizat conform Ordinului .nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN;

-.Certificatul constatator pentru sediul social/secundar cu activitate  (punctul de lucru) conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN;

-Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate, actualizate) sau, după caz rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 

-.Actul de deţinere legală a spaţiului - construcţie şi teren (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire şi proces verbal de recepție, plan de situaţie, releveu spațiu, extras de Carte Funciară, informativ, pentru spațiul supus autorizării, actualizat, punct de vedere de la Primaria Municipiului București din care să rezulte că spatiul este/ nu este monument istoric, nu face parte din zonă protejată sau nu este într-o clădire cu risc seismic); 

             Agenții economici, care nu deţin în proprietate construcția sau terenul vor depune la dosar modul de deţinere legală a acestora de către proprietar și acceptul acestuia (contract de închiriere, comodat, anexe, autorizație de construire și proces verbal de recepție, plan de situaţie, contract de vânzare cumpărare, releveu spațiu, extras de Carte Funciară, informativ, actualizat, al spațiului pentru care se solicită acordul)  

- În funcție de codul CAEN, următoarele documente :

 • Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București: notificare / autorizație
 • Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București: înregistrare / certificare
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii” București-Ilfov: negație / autorizație
 • Agenția pentru Protecția Mediului București: punct de vedere / autorizație
 • Registrul Auto Roman Bucuresti: punct de vedere / autorizație
 • Aviz Arhitect Șef
 • Aviz, acord, negatie Primaria Municipiului București

-  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de alimentaţie publică (H.G. nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistică), formular tip potrivit anexei nr.9

- Acordul vecinilor direct afectați

(1)  În clădirile colective orarul de funcționare va fi maxim până la ora 22°°;  în cazul în care se solicită prelungirea acestuia, se poate aproba doar cu acordul Asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați cu care se învecineaza spațiul comercial pe plan orizontal și vertical – formular tip potrivit anexei nr.6;

       În cazul în care nu există constituită Asociație de proprietari, modificarea orarului se va face cu acordul proprietarilor/chiriașilor direct afectați cu care se învecinează spațiul comercial pe plan orizontal și vertical– formular tip potrivit anexei nr. 7; 

 (2) În clădirile independente având destinație comercială în vederea aprobării orarului de funcționare peste ora 22°° se vor depune la documentație acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – anexa nr. 8;

       Acordurile vecinilor limitrofi, persoane fizice vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 08°° sau peste ora 22°°.  În situatia în care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va completa o declaratie pe propria raspundere care va cuprinde motivele pentru care nu a obtinut aceste acorduri; declarație care va fi luată în considerare în baza unui referat în urma verificării la fața locului (lipsă vecini, locuință nelocuită) de către Poliția Locală Sector 4 .    

-  Certificat fiscal din care să rezulte că opereratorul economic nu are datorii la bugetul local eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 4.

- Dovada achitării serviciilor de salubritate

- Dosar de încopciat.

 

Vă povestim din experiența noastră practică 

De-a lungul timpului s-au tot produs schimbări, iar în ultimii ani schimbările au fost destul de frecvente. 
În activitatea practică au fost și aspecte pozitive și chestiuni mai puțin plăcute, dar, în general, evoluția a fost pozitivă. 

În august 2021 am depus un dosar în vederea obținerii unui Acord de Funcționare pentru unul dintre clienții noștri. 
Am preferat să folosim platforma https://autorizaricomerciale.ps4.ro/#info, pentru a eficientiza demersul. 

Dosarul a fost, însă, preluat de un referent, care avea evidente probleme de comunicare, astfel că reprezentantul nostru a fost nevoit să meargă la sediul instituției și să discute cu conducerea Serviciului de Autorizări Comerciale. 

Persoanele din conducerea Serviciului de Autorizări Comerciale au făcut o impresie foarte bună reprezentantului nostru, care a constatat că poate avea o discuție aplicată pe argumente legale, cu un partener de discuție profesionist. 

Aplicația folosită pe platforma https://autorizaricomerciale.ps4.ro/#info are, însă, o serie de limitări, astfel încât, în anumite situații ați putea fi nevoiți să mergeți până la sediul Primăriei Sectorului 4 pentru a clarifica situația, în rest numai de bine!

Categorii de Servicii

Pachetele de servicii în ordinea lor firească sunt:
Verificare

Analizăm documentele și informațiile furnizate de beneficiar și îi comunicăm observațiile noastre. Pachetul NU include deplasări. În cazul în care ați colaborat RECENT cu noi și în demersurile prealabile (la DSV, DSP, ISU, Mediu, altele), această etapă NU este necesară.

de la 336 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar
 • * * *îi comunicăm beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
336 lei
Standard

Pregătim setul de documente în vederea depunerii la registratura primăriei, sau online. Stabilim o întâlnire la sediul nostru, în care beneficiarul va semna documentele. Pachetul include un demers conex la PMB-Risc.Seismic, în vederea obținerii unui document necesar în dosarul de la primărie. După depunerea dosarului, vom păstra legătura, vom relaționa telefonic și pe email

de la 784 Lei
SERVICII Incluse
 • PMB.rsconcepere și redactare documente, pregătire dosar(e), altele
 • PMB.rsdepunere dosar(e), completări cereri, formulare, altele
 • Pri. AFconsultanță generală și îndrumări practice
 • Pri. AFconcepere și redactare documente, pregătire dosar(e), altele
 • Pri. AFîntâlnire de lucru standard la sediul prestatorului
 • Pri. AFîntocmim dosarul pe baza documentelor disponibile; completăm cereri, formulare și alte documente
 • Pri. AFdepunere dosar(e), completări cereri, formulare, altele
 • Pri. AFverificăm stadiul demersurilor și comunicăm cu referenții instituției pentru clarificarea detaliilor
TIMP de lucru. PRET
4 ore Pret Pachet
784 lei
Plus_1

În mod uzual, dacă documentațiile furnizate sunt de calitate, iar dosarul este complet, demersul evoluează pozitiv și previzibil. Însă în ultima perioadă ”regulile s-au schimbat în timpul jocului” și continuă să fie schimbate, astfel că, pentru orice eventualitate, rămânem în contact cu instituția și cu beneficiarul, iar dacă este cazul, putem desfășura activități suplimentare.

de la 448 Lei
SERVICII Incluse
 • Pri. AFdisponibilitate pentru întâlniri suplimentare, discuții și consultări
 • Pri. AFcomunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, dacă sunt necesare completări în dosar
 • Pri. AFîntocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, dacă este cazul
 • Pri. AFsusținem dosarul în relația cu funcționarii instituției
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
448 lei
Alege serviciile noastre si beneficiaza de AVANTAJELE CONTULUI DE CLIENT
STATUS IN TIMP REAL

Verifici stadiul fiecarui demers in timp real

DOCUMENTE SCANATE

Documente scanate, pe masura ce le obtinem

RAPORT DE ACTIVITATE

Vezi raportul de activitate detaliat in timp real

EXECUTIE RAPIDA

Eficienta ridicata si termene reduse de executie

Oferta rapida asistata/call-center

Preferi să ne contactezi telefonic? Ne găsești de Luni până Vineri între 09.00 - 18.00

Completeaza formularul si te vom contacta cand doresti pentru Ofertare Rapida
Ofertare Rapida
x

Designed and developed by

Top

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord