0730 50 40 10

Autorizația de Funcționare Sector 1

Cine are nevoie de ea? 

Procedura de autorizare. 

Acte necesare. Cum să faci dosarul? 

De ce să apelezi la un consultant?

Alte formulare: cereri de autorizare


 

Cine are nevoie de Autorizație de Funcționare în Sectorul 1?

Primăria Sectorului 1 emite Autorizație de Funcționare pentru desfășurarea activităților de alimentație publică și a activităților recreative și distractive, care se regăsesc în următoarele coduri CAEN: 

5610 Restaurante 
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte servicii de alimentaţie
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive 

În fapt, codurile CAEN sus-menționate sunt prezentate chiar pe prima pagină a formularului de cerere folosit în procedura de autorizare: 

 

Procedura de autorizare în Sectorul 1

Este prevăzută de HCL Sector 1 nr. 421 din 2017

Completarea formularului Cerere privind emiterea autorizației de funcționare pentru alimentație publică / alte activități recreative și distractive/ terasă amplasată pe raza Sectorului 1 al Municipiului București reprezintă primul pas în procedura de autorizare. 

Procedura presupune pregătirea unui set de documente, iar lista completă de documente o puteți găsi și aici

O parte dintre aceste documente implică efectuarea unor demersuri prealabile de autorizare, la DSPDSV, ISU și alte instituții. 

Practic, Autorizația de Funcționare Sector 1 poate fi obținută în urma depunerii unui dosar complet și corect întocmit la Registratura Primăriei Sectorului 1, pentru care vi se va emite un bon de înregistrare, iar solicitarea va primi un termen de soluționare de 30 zile. 

Dacă în urma analizei, referenții instituției vor constata că mai sunt necesare documente în completarea dosarului, vă vor transmite o Notificare în scris, iar termenul de soluționare se va prelungi cu alte 30 zile. 

 

Acte necesare. Cum să faci dosarul? 

Lista de documente necesare în vederea autorizării este destul de consistentă. 

Completarea formularelor (cerere și declarație) nu ar trebui să pună probleme nimănui. Documentele nu sunt foarte tehnice, iar pentru completarea lor vor fi necesare informații intuitive. 

Pe lângă actele uzuale prin care se identifică: pe de-o parte, agentul economic, iar pe de altă parte, spațiul în care va fi desfășurată activitatea, vor fi necesare și o serie de documente emise în prealabil de alte instituții. În general, este vorba de: 

 1. Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor,  

 2. Negația, sau Certificatul de Conformitate cu normele de Igienă și Sănătate Publică emis de Direcția de Sănătate Publică

 3. Negația ISU, sau Autorizația de Securitate la Incendiu emisă de ISU 

 4. Negația APM, sau Autorizația de Mediu emisă de APM

De asemenea, Primăria Sectorului 1 mai solicită un Extras de Carte Funciară în termen de valabilitate, precum și alte documente, în funcție de specificul activității, sau alte aspecte concrete. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

De ce să apelezi la un consultant?

Dacă ești la început și bugetul e mai mic, probabil că vei alege să faci chiar tu aceste demersuri. În acest caz trebuie să te înarmezi cu răbdare, fiindcă vei economisi bani, dar trebuie să fii pregătit să aloci timp. 

O bună parte dintre cei, care apelează la serviciile noastre, o fac pentru că timpul lor este mai prețios decât suma de bani pe care o plătesc pentru aceste servicii!

În plus, deși nu este un demers complicat, el se poate complica în anumite situații, iar în astfel de cazuri experiența și cunoștințele juridice pot ajuta în susținerea cererii de autorizare. 

La fel ca orice companie de consultanță, unul dintre principalele criterii, pe baza căruia ne estimăm tarifele, este timpul de lucru alocat pentru rezolvarea unui anumit proiect. 

De asemenea, fiindcă facem asta de mai mulți ani, pe lângă oferta uzuală (optimă), am reușit să conturăm încă două tipuri de oferte, care sunt orientate: 

 • fie pe o disponibilitate crescută față de client, 

 • fie pe criteriul preț, în cazul pachetului Basic. 

 

Alte formulare de cereri pentru autorizare 

Pe site-ul Primăriei Sectorului 1 mai sunt menționate alte formulare de cereri pentru autorizare, dintre care menționăm: 

 

În primul caz este vorba de desfășurarea mai multor tipuri activități comerciale în spații comerciale situate în zone publice. Aici sunt luate în considerare atât activitățile de comerț cu ridicata, sau cu amănuntul, dar și activitățile de alimentație publică, sau diverse alte activități de prestări servicii, însă condiția principală este aceea ca spațiul de desfășurare al activității să fie amplasat pe domeniul public (rulotă, tonetă, chioșc, altele), sau în incinta unui spital, ori a unui parc, etc.

 

În cel de-al doilea caz, este vorba în principal de magazinele alimentare, care scot pe trotuarul din față frigiderele de băuturi, congelatoarele cu înghețată, sau alte piese de mobilier. 

 


vezi    [Servicii]    [Documente]    [Tarife]  

Servicii disponibile

Autorizația de Funcționare Sector 1

Dacă nu ai timp, sau chef de demersuri birocratice, 

 

Iată ce putem face pentru tine:

 • analizăm informațiile și documentele furnizate 

 • oferim consultanță și îndrumări în diverse stadii ale demersului  

 • întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile 

 • ne deplasăm la sediul instituției, după caz 

 • completăm cereri, formulare și ale documente 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției 

 • susținem dosarul în audiență, după caz  

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 


vezi oferte 

Timpul este o resursă irecuperabilă, iar tu ai lucra mai eficient în domeniul tău de activitate! 

Alege serviciile  JF  pentru că timpul tău este prețios! 

Întrebări frecvente:

Sunt 3 categorii de pachete de servicii: Basic, Optim și Premium

 1. Pachetul Basic este cel mai accesibil din punct de vedere al prețului. 

 2. Pachetul Optim este cel pe care îl recomandăm de obicei. 

 3. Pachetul Premium include o disponibilitate crescută față de benericiar. 

Există doar câteva diferențe principale între cele 3 pachete de servicii: 

 • timpul alocat de prestator (care este redus la minim în cazul Pachetului Basic), 

 • nivelul de disponibilitate și promptitudine în comunicarea dintre părți, 

 • prioritatea cu care este procesat dosarul beneficiarului.  

După încheierea contractului și achitarea prețului corepunzător pachetului Basic, relația de colaborarea se desfășoară astfel: 

 1. Beneficiarul verifică lista de documente necesare pentru autorizare și ne furnizează actele sale, 

 2. analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar, 

 3. îi comunicăm, pe scurt, beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate, 

 4. dacă beneficiarul ne furnizează documente suficiente, sau dacă beneficiarul insistă, întocmim dosarul pe baza documentelor disponibile, 

 5. completăm cereri, formulare și alte documente, după caz,   

 6. ne deplasăm la sediul instituției și depunem dosarul, sau trimitem dosarul prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 

 IMPORTANT:  Principalul avantaj al pachetului Basic este prețul redus!

Pentru a beneficia de acest avantaj, am redus la minim timpul de lucru, astfel că ne așteptăm ca beneficiarul să ne furnizeze documentele prezentate în listă fără a fi necesare email-uri și telefoane repetate, ori modificări ale unor documente (cum ar fi contracte, care nu respectă anumite condiții de formă, etc), deoarece repetarea unor activități mărește timpul de lucru alocat. 

Aceste proiecte sunt preluate și integrate în programul de lucru al prestatorului, în funcție de agenda sa de lucru. Aceste solicitări nu pot fi procesate prioritar, sau urgent! 

Orice alte activități sunt disponibile ca servicii suplimentare, fiindcă implică timp de lucru suplimentar. 

După formalitățile inițiale, vom începe colaborarea. 

În plus față de pachetul Basic, pachetul Optim mai conține următoarele activități: 

 • susținem dosarul în relația cu funcționarii instituției, 

 • dacă sunt necesare documente în completarea dosarului depus, 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului. 

 • desfășurăm activități în limita timpului alocat conform pachetului. 

 

 IMPORTANT:  Pachetul Optim acoperă nevoile de disponibilitate și comunicare ale majorității celor care ne contactează, pentru a ne solicta serviciile.  

Însă există și situații în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual în pachetul Optim, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme în actele furnizate de beneficiar, ori de deficiențe de comunicare, lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului, sau chiar de superficialitate. 

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite!

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

După încheierea contractului și achitarea prețului, vom începe colaborarea,  

În plus față de pachetul Optim, pachetul Premium mai conține următoarele activități: 

 • realizăm până la 3 completări parțiale ale dosarului depus anterior, care pot implica activități precum: 

  • comunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, 

  • întocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, 

  • ne deplasăm la sediul instituției și depunem documente în completarea dosarului, ori le transmitem pe adresa de email a reprezentantului instituției, sau le transmite prin Poșta Română, cu confirmare de primire și Opis de documente, după caz.  

 • susținem dosarul în audiență, dacă, în urma analizei actelor furnizate de beneficiar, considerăm că este un scenariu plauzibil, 

  • NU vom intra în audiență, dacă beneficiarul nu îndeplinește o condiție legală obligatorie, sau nu cooperează suficient în susținerea eforturilor noastre!

 • desfășurăm alte activități, conform pachetului de servicii stabilit cu beneficiarul. 

 

 IMPORTANT:  Principalele avantaje al pachetului Premium sunt disponibilitatea ridicată, pe care o arătăm beneficiarului, precum și prioritatea, cu care procesăm dosarul! 

Însă chiar și aici, există și situații (rare) în care timpul de lucru efectiv ajunge să depășească timpul de lucru alocat în mod uzual, dar, aproape fără excepție, în aceste cazuri discutăm de o serie de probleme ale beneficiarului în îndeplinirea unor condiții legale, ori de deficiențe de comunicare, sau lipsă de disponibilitate din partea beneficiarului.

Ne străduim să arătăm bunăvoință și înțelegere, așa că acceptăm depășirea timpului de lucru în anumite limite

Orice alte activități, sau repetarea unor activități, care implică timp de lucru suplimentar, sunt disponibile ca servicii suplimentare. 

În practică, acest scenariu se întâmplă destul de rar, dar trebuie luat în considerare! 

De ce nu se prea întâmplă asta în practică? 
Deoarece, în cazul în care ai depus un dosar incomplet, instituția îți va solicita să completezi dosarul. 

De exemplu,
Dacă ai depus un dosar pentru autorizarea unui restaurant, dar din lista de documente lipsește Documentul de Înregistrare Sanitară Veterinară, instituția îți va trimite o Adresă prin care îți va solicita să completezi documentul respectiv la dosar. 
Dacă nu vei putea face acest lucru în termenul legal, atunci dosarul poate fi respins, sau instituția îți poate acorda un termen suplimentar.

 

Însă, pot exista și situații în care te-ai putea simți nedreptățit, fiindcă instituția nu răspunde, ori tergiversează în mod nejustificat rezolvarea cererii, sau chiar refuză emiterea documentului fără un motiv întemeiat, deși tu știi că dosarul tău este complet! 

În astfel de situații, după o analiză obiectivă, depunerea unei plângeri prealabile ar putea fi o idee bună.

Uneori, solicitările își găsesc rezolvarea în această etapă.
Însă, de obicei, funcționarii nu reacționează obiectiv, ci într-o manieră subiectivă și orgolioasă, așa că este necesară introducerea unei acțiuni în instanță în baza legii contenciosului administrativ.  

Poți găsi mai multe detalii pe acest subiect în pagina https://www.juristfirme.ro/pot-da-in-judecata-primaria/ 

Listă documente 

Dosar - Autorizația de Funcționare Sector 1

1. B.I./C.I. administrator - copie conformată cu originalul
2. B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare - copie conformată cu originalul
3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea autorizaţiei de funcţionare – în original
4. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau orice alt document ce atestă înregistrarea ca şi formă de organizare distinctă de cea a persoanelor juridice, insoțit de declarația tip pe proprie raspundere privind personalul angajat in desfășurarea activităților clasificate CAEN – copie conformată cu originalul
5. Certificat Constatator (formă lungă) din care să rezulte starea la zi a societăţii comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la dată depunerii cererii de eliberare/prelungire/ vizare a autorizaţiei de funcţionare - copie conformată cu originalul
6. Certificat Constatator (formă scurtă) din care să rezulte activitatea desfăşurată conform codurilor CAEN şi punctul de lucru— copie conformată cu originalul;
7. Actul care atestă deţinerea legală a dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă a Spaţiului supus autorizării in vederea desfăşurarii a Activităţii de alimentaţie publică şi/ sau activităţii recreative şi distractive - în copie certificată cu originalul. Documentele care atestă drepturile de proprietate/folosinţă asupra spaţiilor pot fi: contract de vânzare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţă/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, autorizaţie de construcţie, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere, contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de asociere în participaţiune, contract de uz, contract de uzufruct, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă, la alegerea Solicitantului.
8. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de data depunerii documentației, se depune în original. În cazul în care extrasul conţine interdicţii sau notari cu efect de informare a interdicţiilor de către o persoană fizică sau juridică deţinătoare a unei ipoteci valabile pentru imobilul sau terenul pe care funcţionează Unitatea, ori ipotecă instituită de o instituţie a statului, se va anexa acordul titularului ipotecii pentru valabilitatea actului prin care Solicitantul dreptul de proprietate ori de folosintă asupra Spațiului supus autorizării si pentru desfășurarea activității de alimentație publică in respectivul spatiu.
9. În situaţia schimbării de destinaţie a spaţiului supus autorizării în care se va desfăşura activitatea comercială, de alimentaţie publică şi/sau activităţii recreative şi distractive, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizaţie de Construire, fie adresa de la Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Sectorului 1/Primăria Municipiului Bucureşti în cazul zonelor protejate din care să rezulte că modificările executate nu necesită autorizaţie de construire şi că reglementările urbanistice permit desfăşurarea unei astfel de activităţi.
10. Contractul încheiat cu operatorul de salubrizare care acţionează exclusiv pe rază administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; în cazul în care este mai vechi de un an, va trebui însoţit de dovadă valabilităţii sale, respectiv ultima factură emisă şi dovadă achitării acesteia – în copie conform cu originalul;
11. Acordul scris al vecinilor direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical în situaţia în care spaţiul supus autorizării este amplasat în condominiu (imobile cu destinaţia locativă) şi acordul asociaţiei de proprietari, în cazul în care este constituită, dacă activitatea comercială solicitată se desfăşoară în intervalul orar 22:00-08:00. Acordul scris va avea forma prevazuta in Anexa II a Regulamentului— original;
În cazul în care condominiul nu are asociaţie de proprietari constituită, solicitantul va depune o declaraţie în acest sens.
12. Acordul scris al proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) direct afectaţi ( stânga, dreapta, spate – imobile limitrofe (pe hotar) de imobilul unde este amenajată unitatea vertical în situaţia în care spaţiul supus autorizării este amplasat în zone de clădiri individuale cu destinaţie locativă (case), dacă activitatea comercială solicitată se desfăşoară în intervalul orar 22:00-08:00.Acordul scris va avea forma prevazuta in Anexa II a Regulamentului— original;
13. Acordul conducătorului următoarelor unităţii: spitale, creşe, grădiniţe, şcoală, cămin internat pentru elevi, cămin de bătrâni, lăcaşe de cult şi instituţii publice ale căror imobile se învecinează limitrof (pe hotar)/adiacent cu spaţiul supus autorizării.
14. În cazul în care Unitatea se află într-o zona de locuit mixtă (clădiri individuale cu destinaţie locativă (case) şi condominii - acordul vecinilor se va solicita coroborând cele 3 trei cerinţe de mai sus (punctele 11, 12, 13), în funcţie de caz şi specificul zonei.
15. Dacă spaţiul supus autorizării se află în incinta unui centru comercial sau într-o clădire de birouri ori hotel nu este necesar acordul vecinilor decât dacă spaţiul supus autorizării conform prezentului regulament se află alipit de un alt imobil cu destinaţia de locuinţa. În acest caz se vor depune acordurile proprietarilor prevăzute la punctele 12, 13, 14, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 22:00 — original;
16. Două declaraţii pe propria răspundere privind tipul Unităţii de alimentaţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999, Anexa III a Regulamentului - original;
17. Copii conformate cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii emise de autorităţile competenţe în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, securitate la incendiu, mediu, ce stau la baza funcţionarii unităţilor de alimentaţie publică:

a) Autorizaţia de securitate la incendiu;
b) Autorizaţia de mediu;
c) Documentul de înregistrare sanitar-veterinară/ Autorizaţie sanitar- veterinară;
d) Notificare sanitară de funcţionare
;

În lipsa autorizaţiilor anterior menţionate, vor fi depuse punctele de vedere scrise ale autorităţile competenţe în domeniile sanitar, sanitar- veterinar, securitate la incendiu, mediu, din care să rezulte că spaţiul în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică nu necesită autorizare pentru codurile CAEN supuse autorizării – copii conformate cu originalul
18. Fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul şi interiorul unităţii supuse autorizării cât şi un plan de încadrare în zona 1:500.
19. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la deţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legislaţiei în vigoare în cazul desfăşurării activităţii prevăzute de grupa CAEN 932;
20. Dovadă achitării taxei pentru desfăşurarea activităţii comerciale de alimentaţie publică şi/sau activităţi recreative şi distractive , astfel cum este reglementată de codul fiscal — copie conformată cu originalul

Solicitantul poate depune şi alte acte pe care le consideră relevante în susţinerea cererii de autorizare 

 

Categorii de Servicii

Pachetele de servicii în ordinea lor firească sunt:
Verificare

Analizăm documentele și informațiile furnizate de beneficiar și îi comunicăm observațiile noastre. Pachetul NU include deplasări. În cazul în care ați colaborat RECENT cu noi și în demersurile prealabile (la DSV, DSP, ISU, Mediu, altele), această etapă NU este necesară.

de la 336 Lei
SERVICII Incluse
 • * * *analizăm informațiile și documentele furnizate de beneficiar
 • * * *îi comunicăm beneficiarului comentariile noastre privind actele prezentate
 • * * *purtăm discuții telefonice, scriem email-uri, comunicăm prin intermediul contului
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
336 lei
Standard

Pregătim setul de documente în vederea depunerii la registratura primăriei, sau online. Stabilim o întâlnire la sediul nostru, în care beneficiarul va semna documentele. După depunerea dosarului, vom păstra legătura, vom relaționa telefonic și pe email

de la 672 Lei
SERVICII Incluse
 • Pri. AFconsultanță generală și îndrumări practice
 • Pri. AFconcepere și redactare documente, pregătire dosar(e), altele
 • Pri. AFîntâlnire de lucru standard la sediul prestatorului
 • Pri. AFîntocmim dosarul pe baza documentelor disponibile; completăm cereri, formulare și alte documente
 • Pri. AFdepunere dosar(e), completări cereri, formulare, altele
 • Pri. AFverificăm stadiul demersurilor și comunicăm cu referenții instituției pentru clarificarea detaliilor
TIMP de lucru. PRET
3 ore Pret Pachet
672 lei
Plus_1

În mod uzual, dacă documentațiile furnizate sunt de calitate, iar dosarul este complet, demersul evoluează pozitiv și previzibil. Însă în ultima perioadă ”regulile s-au schimbat în timpul jocului” și continuă să fie schimbate, astfel că, pentru orice eventualitate, rămânem în contact cu instituția și cu beneficiarul, iar dacă este cazul, putem desfășura activități suplimentare.

de la 448 Lei
SERVICII Incluse
 • Pri. AFdisponibilitate pentru întâlniri suplimentare, discuții și consultări
 • Pri. AFcomunicăm cu beneficiarul în vederea identificării unei soluții, dacă sunt necesare completări în dosar
 • Pri. AFîntocmim Adrese de completare a dosarului depus anterior, dacă este cazul
 • Pri. AFsusținem dosarul în relația cu funcționarii instituției
TIMP de lucru. PRET
2 ore Pret Pachet
448 lei
Alege serviciile noastre si beneficiaza de AVANTAJELE CONTULUI DE CLIENT
STATUS IN TIMP REAL

Verifici stadiul fiecarui demers in timp real

DOCUMENTE SCANATE

Documente scanate, pe masura ce le obtinem

RAPORT DE ACTIVITATE

Vezi raportul de activitate detaliat in timp real

EXECUTIE RAPIDA

Eficienta ridicata si termene reduse de executie

Oferta rapida asistata/call-center

Preferi să ne contactezi telefonic? Ne găsești de Luni până Vineri între 09.00 - 18.00

Completeaza formularul si te vom contacta cand doresti pentru Ofertare Rapida
Ofertare Rapida
x

Designed and developed by

Top

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Detalii aici De acord