Certificat de Conformitate emis de DSP

Certificat de Conformitate emis de DSP

Notificarea de Certificare a Conformității cu normele de igienă și sănătate publică, 

Este un document emis de Direcția de Sănătate Publică competentă teritorial, în urma verificărilor efectuate în locația beneficiarului, dar și după analizarea documentațiilor prezentate de acesta. 

Conform Ordinului Mnistrului Sănătăţii nr. 1030/ 2009 modificat prin Ordinul nr. 15 din 14 ianuarie 2020certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru:
a) activităţile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în spaţiile utilizate de populaţie;
b) activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare. 

Certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este opțională pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, precum și pentru numeroase alte actvități. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

Notificarea de Certificare a Conformității cu normele de igienă și sănătate publică

Valabilitate: termen nedeterminat (dacă se păstrează condițiile) 

Taxa: 300 Lei 

Notificare de Certificare a Conformității cu normele DSP

Certificat de Conformitate cu normele DSP, sau mai exact, Notificarea de Certificare a Conformității cu normele de Igienă și Sănătate Publică, conform denumirii oficiale.

Documente necesare pentru obținerea Notificării de Certificare a Conformității cu normele de igienă și sănătate publică 

  • Cerere tip, 

  • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

  • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care apar codurile CAEN corespunzătoare activităților pentru pentru care se solicită certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică, în copie certificată cu originalul;

  • Dovada deținerii legale a spațiului în care beneficiarul va desfășura activitățile (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere, cotract de comodat, asociere, etc., după caz), 

  • RELEVEU/ Plan de amplasament al spațiului/ Plan de încadrare în zonă, după caz 

  • Memoriu tehnic justificativ, în care să fie descrise detaliat: spațiul, amenajările, echipametele, procedurile de lucru, etc 

  • actul de identitate al administratorului, în copie,

  • împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizației de funcționare, în original;

  • dovada plății taxei. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizații ]    verificări spațiu ]