Aviz Ministerul Culturii

Aviz Ministerul Culturii

Amplasare reclama, amenajări, sau construire 

 

Este unul dintre cele mai importante avize prealabile ce pot fi solicitate prin Certificatul de Urbanism

Primăria municipiului București solicită în mod frecvent Avizul Direcției pentru Cultură a municipiului București pentru amplasarea unor reclame, sau pentru diverse intervenții ce trebuie efectuate asupra unor construcții situate în zone protejate, sau care sunt înregistrate ca monumente istorice. 

DCMB este o instituție din subordinea Ministerului Culturii, ce este competentă să analizeze solicitări și să emită avize pentru intervenții constructive asupra monumentelor istorice, sau în zone protejate din municipiul București, începând cu amplasarea unei reclame, până la intervenții constructive complexe.   


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


Aviz de urbanism al Ministerului Culturii

Direcția pentru Cultură a mun. București

 

 • este valabil 12 luni din momentul în care a fost emis 

 • nu se percepe taxă 

Aviz Ministerul Culturii

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului 

Obținere Aviz DCMB:  

 • Cerere tip, 

 • Acord prelucrare date cu caracter personal, 

 • Certificat de inregistrare firmă,  

 • Certificat constatator spațiu,   

 • Contract de inchiriere spațiu, 

 • acte de proprietate/ contract de vanzare-cumparare,  

 • Extras Carte Funciară,  

 • Certificat de Urbanism în termen de valabilitate,  

 • Planuri vizate spre neschimbare,  

 • Declaratie  acord proprietar - amplasare reclama, 

 • Proiect de arhitectura, 

 • Referat verificator autorizat pentru proiect arhitectura, 

 • Proiect structura, 

 • Referat verificare proiect structura, 

 • împuternicire 

 • alte acte, după caz 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

consultanță autorizații ]    [ verificări spațiu ]