Aviz de Urbanism terasa Bucuresti - zonă protejată

Aviz de Urbanism terasa Bucuresti - zonă protejată

Avizul de Urbanism pentru terasa, 

Este un document emis de către Serviciul Urbanistic din cadrul Primăriei municipiului București, pentru orice terasa situată într-una dintre zonele protejate din București. 

Aviz aplasare terasa se numește documenteul necesar în demersul de autorizare a funcționării terasei în unele sectoare din București. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

Aviz aplasare terasa

 • Valabilitate: până la 31 decembrie a anului în care a fost emis

 • Taxă: fără 

Aviz de Urbanism terasa PMB

Documentele necesare pentru obținere Aviz de Urbanism amplasare terasă 

 • cerere tip 

 • copie după autorizația de funcționare a localului;

 • copie după actul de deținere a spațiului în care este declarat punctul de lucru

 • certificat de atestare fiscală în original, în termen de valabililale, emis de ANAF

 • certificat de atestare fiscală în original, în termen de valabililale, emise de DITL

 • după caz, dovada achitării la zi a obligațiilor de plată către Administrația Fondului lmobiliar;

 • plan de incadrare în zonă Ia scara 1:2000,

 • plan de situație la scara 1:500 vizat de compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul cadastrului din cadrul Primăriei Municipiului București cu delimitarea clară a amplasamentului propus, în dublu exemplar;

 • schiță a punclului de lucru declarat, cu indicarea elementelor obligatorii stabilite prin prezenul regulament;

 • folografii color ale amplasamenlului solicitat. 

 • alte acte, după caz 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizații ]    [ verificări spațiu ]