Reevaluarea firmelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Reevaluarea firmelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Până pe data de 07.07.2024 firmele de dezinsecție, dezinfecție și deratizare trebuie să inițieze demersul de reevaluare a spațiilor și procedurilor de lucru la DSVSA. 

 

Autorizația sanitară veterinară pt. servicii DDDOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/ 2024 abrogă vechiul Ordin nr. 16/ 2010, în baza căruia au fost emise Autorizațiile Sanitare Veterinare pentru prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare și stabilește o procedură de reevaluare a spațiului de lucru (baza de operațiuni a firmei DDD) și a procedurilor de lucru  implementate în activitatea curentă de fiecăre firmă de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

 

Autorizația Sanitară Veterinară

emisă anterior de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prestatorilor de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care îndeplineau condițiile de autorizare, trebuie depusă de fiecare deținător la sediul instituției emitente până la data de 07.07.2024 împreună cu un dosar de autorizare (reevaluare). 

 

Până la intrarea în vigoare a Ordinului președintelui ANSVSA nr. 10/ 2024, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au evaluat și autorizat firmele DDD în baza Ordinului ANSVSA nr. 16/ 2010, acum abrogat. 

Majoritatea firmelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, care funcționează și au efectuat demersuri de autorizare înainte de 07 februarie 2024, dețin vechiul model de document (vezi mai sus). 

 

Certificat de Înregistrare Sanitară VeterinarăCertificat de Înregistrare Sanitară Veterinară

Este numele noului document emis acum de către DSVSA firmelor de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare din raza teritorială de competență, care parcurg cu succes procedura de reevaluare. 

 

Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/ 2024 stabilește o procedură de evaluare similară celei anterioare, dar vine și cu câteva elemente în plus, care sunt menite să clarifice anumite criterii și obligații ale firmelor DDD

 

Deși nu reprezintă o noutate, procedurile de lucru aplicate în activitatea curentă de către firmele DDD, capătă o importanță mai mare și trebuie implementate acum, încă din etapa demersurilor de autorizare, înainte de începerea activității. 

 

 

Procedurile de lucru pentru servicii DDD

Stabilesc un cadru unitar privind desfășurarea acțiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, începând cu organizarea internă a unității DDD și ajungând până la definirea clară a unor principii, care trebuie respectate, pentru ca serviciile DDD să fie prestate în siguranță, conform normelor în vigoare. 

Desfășurarea acțiunilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare (prescuratate ca servicii DDD) trebuie să se realizeze pe baza unor principii clare, după cum urmează:

  • Protecția sănătății animalelor și a populației, inclusiv a agenților care prestează serviciul; 

  • Conservarea și protecția mediului înconjurător; 

  • Asigurarea calității și continuității serviciului; 

  • Asigurarea respectării legilor și normelor din domeniu. 

De reținut, prin aplicarea acestor proceduri de lucru pentru servicii DDD, se va păstra o bună evidență a biocidelor și o trasabilitate permanentă și clară a acestora. 

 

Agenții economici, care efectuează pentru prima dată demersuri de autorizare sanitară veterinară (la DSVSA) vor parcurge procedura prevăzută de Ordinul președintelui ANSVSA nr. 10/ 2024 și vor plăti taxele, conform planului tarifar în vigoare la momentul depunerii dosarului la registratura instituției. 

 

Unitățile DDD autorizate anterior, vor fi reevaluate conform noii proceduri prevăzute de Ordinul președintelui  ANSVSA nr. 10/ 2024, dar fără a se percepe taxe!

 

  Important: 

  • Autorizația Sanitară Veterinară (vechiul document) pentru activități DDD trebuie depus(ă) în original

  • documentația în vederea reevaluării unității DDD trebuie depusă până la 07.07.2024. 

 

Începând cu data de 08.08.2024, vechile Autorizații Sanitare Veterinare emise firmelor DDD își pierd valabilitatea!

 

Oferta  JF  uzuală de consultanță, întocmire documentații și asistență în demersurile de autorizare a unei firme de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate fi consultată aici

La cerere, vă putem transmite oferte pentru demersurl de reevaluare la DSVSA (cu procedurile beneficiarului, sau cu proceduri de lucru pentru activități DDD pregătite de noi).