Autorizatia DSV pentru DDD (dezinfectie, dezinsectie si deratizare)

Autorizatia DSV pentru DDD (dezinfectie, dezinsectie si deratizare)

Autorizația Sanitară Veternară, 

Este unul dintre documentele obligatorii pentru unitățile specializate ce desfășoară activități de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

În vederea obţinerii Autorizației sanitare veterinare, unitatea specializată ce prestează servicii DDD trebuie să depună la Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor o cerere și un set de documente, un dosar, după care inspectorii DSVSA vor verifica în teren felul în care unitatea se conformează exigențelor sanitare veterinare, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

Autorizația Sanitară Veternară pentru activități DDD

Valabilitate: nedeterminată 

Taxa: 370 Lei  

Autorizatie DSV pentru DDD

 

Documentele necesare pentru obținerea Autorizației Sanitare Veterinare pentru activități de deinsecție, dezinfecție și deratizare 

  • Cerere tip, 

  • Certificatul de înregistrare al firmei eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

  • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Autorizația de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

  • dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare-cumpărare/ contractul de închiriere – înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , cotract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de schiță/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul 

  • Memoriu tehnic justificativ, în care să fie descrise detaliat: spațiul, amenajările, echipametele, procedurile de lucru, substanțele folosite în activitatea curentă, etc 

  • schița spațiului - bază de operațiuni a unității specializate în activități DDD, în care sunt evidențiate caracteristicile funcționale, amenajările și echipamentele., 

  • actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie,

  • împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizației de funcționare, în original.  


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizare DDD ]